Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Semalt - Web Sitelerinden Excel'e Verileri Nasıl Kazıyınır

Verilerin herhangi bir karar vermenin özünde olması gerektiği kanıtlanmıştır. Bu nedenle işletmeler, bu tür verilerin toplanmasına ilişkin etkili yöntemler geliştirerek bu grup sohbetinin ilerisinde kalmalıdır. Başlangıç olarak, web sitelerinden veri toplama yöntemleri vardır. Her derece farklı olmasına rağmen her şey önemlidir, çünkü her süreç yüksek ve alçaklığa sahiptir.

Biri diğerlerinden daha fazla bir yöntem seçmek için, öncelikle proje boyutunuzu analiz etmeniz ve istediğiniz sürecin gereksinimlerinizi yeterince karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz gerekir. Devam edin ve web sitelerindeki madencilik verilerinden bazılarını inceleyelim.


1. Birincil kazıma yazılımı alın


Bunlar sizi birkaç geri desteklerken, özellikle büyük projelerde mükemmel performans sergiliyorlar. Bunun nedeni, bu programların çoğunun yıllar geçmesine ve onlara sahip olan şirketlerin hata ayıklama yanında kod geliştirme konularına yoğun bir şekilde yatırım yapmış olmasıdır. Bu tür yazılımlarla, gelişmiş tarama araçlarına erişmenin yanı sıra istediğiniz tüm parametreleri ayarlamakta özgür olursunuz.

Bu programlar ayrıca, JSON'dan excel sayfalarına kadar çeşitli içerik aktarma araçlarını kullanmanıza izin verir. Bu nedenle, kazınmış verilerinizi analiz araçlarına aktarmada herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

2. Excel'deki web sorgusu

Excel, web'den harici veri almanıza olanak tanıyan web sorgusu adlı şık bir araç sunar. Başlatmak için, Veri> Harici Verileri Al> Web'den yola gidin, bu, "yeni web sorgusu" penceresini başlatacaktır. Adres çubuğuna istediğiniz web sitesini girin ve sayfa otomatik olarak yüklenir.

Ve daha da iyi hale geliyor: araç veri ve tabloları otomatik olarak tanıyacak ve bu tür içeriğe karşı sarı simgeler gösterecektir. Ardından, uygun olanı işaretlemek için ilerleyebilir ve veri çıkarmaya başlamak için içe aktarma tuşuna basabilirsiniz. Araç daha sonra verileri sütunlara ve sıralara göre düzenleyecektir. Bu yöntem tek bir sayfayı taramak için mükemmel olsa da, her sayfa için işlemi tekrarlamak zorunda olduğunuzdan, otomasyon açısından sınırlıdır. Ayrıca, kazıyıcı her zaman sayfada verilemediğinden, telefon numaraları veya e-postalar gibi bilgileri alamaz.

3. Python / Ruby kitaplıklarını kullanın

Bu programlama dilleri arasındaki yolunuzu biliyorsanız, oradaki birçok veri sıyırma kütüphanelerinden birini deneyebilirsiniz. Bu, sorguları kullanmanıza ve verilerinizin nasıl kaydedileceğine karar vermenize izin verir; bu durumda, uyumluluğu korurken içeriği CSV dosyalarına aktararak farklı projeler arasında kolay geçiş sağlayan CSV kitaplıklarını kullanabilirsiniz.


4. Mevcut birçok web kazıma tarayıcı uzantısından birini kullanın

Geleneksel yazılımların aksine, bu araçlar yalnızca birlikte çalışabilmeleri için güncel bir tarayıcıya ihtiyaç duyar. Çoğunluğu özgür olduğundan ve kolaylıkla performans gösterecekleri için küçük kazıma projeleri için kullanımı kolaydır ve önerilir. Ayrıca, CSV dosyalarından JSON özet akışlarına farklı veri dışa aktarma modları da sunar.

George Forrest
Thank you for reading my article on Semalt - Web Sitelerinden Excel'e Verileri Nasıl Kazıyınır. I hope you found it helpful!
Alex Thompson
Great article, George! I've always wondered how to extract data from websites into Excel. Your explanation was clear and concise.
George Forrest
Thank you, Alex! I'm glad you found it helpful. If you have any questions or need further assistance, feel free to ask.
Emily Collins
I tried using the techniques you mentioned in the article, George, and it worked like a charm! Thank you so much for sharing this valuable information.
George Forrest
You're welcome, Emily! I'm thrilled to hear that the techniques worked well for you. It's always rewarding to know that my articles make a positive impact!
Michael Clark
George, your article was a game-changer for me. I never realized how easy it is to extract data from websites using Excel. Thank you!
George Forrest
I'm delighted to hear that, Michael! It's amazing how Excel can be such a powerful tool for web data scraping. Feel free to reach out if you have any further questions.
Sarah Adams
This was exactly what I was looking for, George! Your step-by-step instructions made it easy for me to follow along. Thank you!
George Forrest
I'm glad I could assist you, Sarah! It's always fulfilling to know that my articles help readers like you. If there's anything else you need assistance with, feel free to ask.
David Wilson
Hey George, great article! I've been struggling with data extraction for a while, and your article provided the perfect solution. Thank you!
George Forrest
Thank you, David! I'm thrilled that my article could solve your data extraction struggles. If you need any further guidance, don't hesitate to ask.
Michelle Turner
George, your article was a lifesaver! I had a project where I needed to collect data from multiple websites, and your techniques saved me so much time. Thank you!
George Forrest
I'm thrilled to hear that, Michelle! Time-saving techniques are invaluable, especially for projects involving multiple website data collection. Feel free to reach out if you need any further assistance.
Daniel Cooper
The article was well-written, George. I followed your instructions and successfully extracted data into Excel. Thanks for sharing!
George Forrest
Thank you, Daniel! I'm pleased to hear that the instructions were clear and helped you in successfully extracting data into Excel. If you have any more questions or topics you'd like me to cover, let me know.
Sophia Ward
George, your article was a game-changer for my data analysis tasks. The techniques you shared will save me a lot of manual work. Thank you!
George Forrest
I'm thrilled to hear that, Sophia! Automating manual work is a significant productivity boost. If you have any specific data analysis questions or need assistance, feel free to ask.
Mark Hughes
I loved your article, George! The step-by-step approach made it easy for me, as a beginner, to understand and implement. Thank you!
George Forrest
Thank you, Mark! I'm glad the step-by-step approach worked well for you as a beginner. If there's anything else you need help with, don't hesitate to ask.
Emma Watson
George, thank you for sharing your expertise. Your article was informative, and I learned something new today. Keep up the good work!
George Forrest
You're welcome, Emma! I appreciate your feedback, and I'm glad you learned something new from the article. I'll continue sharing more valuable content. If you have any specific topics you'd like me to cover, feel free to suggest.
Ryan Miller
George, your article was a lifesaver! It solved a critical problem I was facing in data extraction. Thank you so much!
George Forrest
I'm delighted to hear that, Ryan! When articles can solve critical problems, it's truly rewarding. If you need any further assistance or have more data extraction-related questions, feel free to ask.
Olivia Green
Thank you, George, for sharing your knowledge. I've learned a new skill today, thanks to your article!
George Forrest
You're welcome, Olivia! I'm glad my article helped you learn a new skill. Continuously acquiring new skills is essential in today's digital world. If you have any questions regarding the skill or need further guidance, feel free to ask.
Lucas Carter
Great article, George! I'm excited to try out the techniques you explained. Thank you for sharing your knowledge!
George Forrest
Thank you, Lucas! I'm excited for you to try out the techniques too. If you encounter any issues or have questions while implementing them, don't hesitate to ask for assistance.
Hannah Murphy
George, I appreciate your article. It made me realize the potential of Excel in data scraping. Thank you!
George Forrest
You're welcome, Hannah! Excel indeed has powerful capabilities when it comes to data scraping. If you have any specific data scraping scenarios or need further insights, feel free to ask.
Nathan Brooks
George, your article saved me a lot of time and effort. I was manually extracting data before, and your techniques made it much easier. Thank you!
George Forrest
I'm glad to hear that, Nathan! Saving time and effort is crucial, especially when dealing with repetitive data extraction tasks. If you have any more questions or need additional assistance, feel free to reach out.
Lily Anderson
George, your article was a great resource for learning web data scraping. Your explanations were clear, and the examples were useful.
George Forrest
Thank you, Lily! I'm thrilled to hear that the explanations and examples were clear and useful for your learning journey. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Samuel Bennett
Great article, George! Your insights on web data extraction using Excel were valuable. Thank you for sharing!
George Forrest
Thank you, Samuel! I'm glad you found the insights on web data extraction valuable. If there are any other related topics you'd like me to cover in future articles, feel free to suggest.
Anna Foster
George, your article opened up a whole new world of possibilities for me in data analysis. Thank you for sharing your knowledge!
George Forrest
I'm thrilled to hear that, Anna! Opening up new possibilities in data analysis is always exciting. If you have any specific data analysis scenarios or need further guidance, feel free to ask.
Connor Murphy
George, your article was a game-changer for my web scraping projects. It made the process a lot easier and more efficient. Thank you!
George Forrest
I'm delighted to hear that, Connor! Making web scraping projects easier and more efficient is a significant accomplishment. If you need any further assistance or have more web scraping-related questions, feel free to ask.
Grace White
Thank you for sharing your insights, George. Your article was helpful, and I can't wait to apply the techniques in my projects!
George Forrest
You're welcome, Grace! I'm glad you found the article helpful. I hope the techniques work well in your projects. If you encounter any difficulties or have questions, feel free to ask for assistance.
Robert Turner
George, your article was a lifesaver! The techniques you explained solved a major problem I had with data extraction. Thank you so much!
George Forrest
I'm thrilled to hear that, Robert! Resolving major problems with data extraction is incredibly rewarding. If you need any further assistance or have more data extraction-related questions, don't hesitate to ask.
Sofia Martinez
George, your article was fantastic! The techniques you shared are going to save me so much time in my data analysis projects.
George Forrest
Thank you, Sofia! Saving time in data analysis projects is always valuable. If you have any specific data analysis scenarios or need further assistance, feel free to ask.
Joshua Adams
George, your instructions were easy to follow, even for beginners like me. Thank you for providing such a valuable resource!
George Forrest
You're welcome, Joshua! I'm glad the instructions were beginner-friendly. If you have any more questions or need further guidance, feel free to reach out.
Amelia Price
George, your article came at the perfect time for me. I was looking for a solution to a web scraping problem, and your techniques saved the day!
George Forrest
I'm delighted to hear that, Amelia! Timing can make a significant difference. If you need any further assistance or have more web scraping-related questions, feel free to ask.
Ethan Young
Great article, George! It's amazing how Excel can be used for web data scraping. Thank you for sharing your knowledge!
George Forrest
Thank you, Ethan! Excel indeed has remarkable capabilities when it comes to web data scraping. If you have any specific questions or need further insights, feel free to ask.
Oliver Baker
George, your article was a game-changer for my data extraction projects. It made the process much more efficient. Thank you!
George Forrest
I'm thrilled to hear that, Oliver! Making data extraction projects more efficient is a significant achievement. If you need any further assistance or have more data extraction-related questions, feel free to ask.
Chloe Richardson
Thank you, George. Your article was insightful, and I learned new techniques for web data scraping. Keep up the great work!
George Forrest
You're welcome, Chloe! I appreciate your feedback, and I'm glad you found the article insightful. I'll continue sharing valuable content. If you have any specific topics you'd like me to cover, feel free to suggest.
Henry Ward
George, your article was a lifesaver! I've been struggling with data extraction, and your techniques finally brought clarity. Thank you!
George Forrest
I'm glad to hear that, Henry! Clarity is essential when dealing with data extraction challenges. If you need any further assistance or have more questions, feel free to reach out.
Emily Cooper
George, your article was exactly what I needed! The techniques are practical and applicable to my work. Thank you!
George Forrest
You're welcome, Emily! I'm thrilled to hear that the techniques are practical and applicable to your work. If you need any further assistance or have more questions, don't hesitate to ask.
Liam Mitchell
Great article, George! I had no idea Excel could be used for web data scraping until I read your article. Thank you for broadening my knowledge!
George Forrest
Thank you, Liam! Excel's capabilities are vast, and web data scraping is one of its hidden gems. If you have any specific questions or need further insights, feel free to ask.
Ella Butler
George, your article was incredibly helpful! The techniques you explained saved me a lot of manual effort. Thank you for sharing!
George Forrest
I'm delighted to hear that, Ella! Saving manual effort is always a significant win. If you need any further assistance, have any questions, or want me to cover specific topics, feel free to reach out.
Oscar Turner
Thank you for sharing your knowledge, George. Your article helped me gain a new skill that I can use in my work.
George Forrest
You're welcome, Oscar! Gaining new skills is invaluable, especially when they can be applied in your work. If you have any questions about the skill or need further guidance, feel free to ask.
Ava Powell
George, your article was a game-changer for me. I can't wait to implement the techniques in my web scraping projects. Thank you!
George Forrest
I'm thrilled to hear that, Ava! Implementing the techniques in your web scraping projects will definitely boost your efficiency. If you encounter any issues or have questions along the way, don't hesitate to ask.
Logan Walker
Your article was a breath of fresh air, George. Your explanations were easy to follow, even for someone like me who is new to data extraction. Thank you!
George Forrest
Thank you, Logan! I'm glad the explanations were easy to follow, even for beginners in data extraction. If you have any more questions or need further guidance, feel free to reach out.
Ruby Phillips
George, your article was spot-on! The techniques you shared enhanced my web scraping capabilities. Thank you for sharing!
George Forrest
You're welcome, Ruby! Enhancing web scraping capabilities is essential in today's data-driven world. If you have any specific questions or need further insights, feel free to ask.
Julian Rogers
Thank you, George, for your informative article. It's always great to learn new techniques, and your article provided that opportunity.
George Forrest
You're welcome, Julian! Learning new techniques is essential for personal and professional growth. If you have any questions regarding the techniques or need further guidance, feel free to ask.
Eva Brooks
George, your article was enlightening! The techniques you explained will undoubtedly save me a lot of time and effort. Thank you!
George Forrest
I'm glad to hear that, Eva! Saving time and effort is always valuable, especially when dealing with repetitive tasks. If you have any further questions or need more assistance, feel free to ask.
Isaac Peterson
Great article, George! Your step-by-step approach made it easy for me to understand and apply the techniques. Thank you!
George Forrest
Thank you, Isaac! I'm glad the step-by-step approach worked well for you. If you have any more questions or need further guidance, feel free to reach out.
Aria Edwards
George, your article was a lifesaver! It provided the solution I needed to overcome a web scraping challenge. Thank you!
George Forrest
I'm delighted to hear that, Aria! Overcoming web scraping challenges feels like a victory. If you need any further assistance or have more web scraping-related questions, feel free to ask.
James Richardson
Thank you, George, for sharing such valuable information. Your article was precisely what I was looking for!
George Forrest
You're welcome, James! I'm glad the article provided the information you were seeking. If you have any more questions or topics you'd like me to cover, feel free to suggest.
Charlotte Wilson
George, your article was informative and well-explained. Thank you for sharing your expertise!
George Forrest
Thank you, Charlotte! I appreciate your feedback and I'm glad the article was informative and well-explained. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Andrew Phillips
Great article, George! The techniques you explained in the article were exactly what I needed for my data extraction project.
George Forrest
Thank you, Andrew! I'm glad the techniques were exactly what you needed for your data extraction project. If you have any more questions or need further assistance, don't hesitate to ask.
Scarlett Wilson
George, your article was a game-changer for me. I've been manually extracting data for hours, and your techniques made it much faster. Thank you!
George Forrest
I'm thrilled to hear that, Scarlett! Making data extraction faster is a significant time-saver. If you need any further assistance or have more questions, feel free to reach out.
Anthony Gray
Your article was incredibly helpful, George! The techniques you shared revolutionized my web scraping workflow. Thank you!
George Forrest
I'm delighted to hear that, Anthony! Revolutionizing web scraping workflows is a remarkable achievement. If you need any further assistance or have more web scraping-related questions, feel free to ask.
Elizabeth Mitchell
Thank you, George, for sharing your knowledge and expertise. Your article was enlightening and provided valuable insights.
George Forrest
You're welcome, Elizabeth! I appreciate your kind words and I'm glad the article provided valuable insights. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Matthew Hill
George, your article was a lifesaver! The techniques you explained saved me a lot of time and effort in my data extraction tasks. Thank you!
George Forrest
I'm glad to hear that, Matthew! Saving time and effort in data extraction tasks is a significant accomplishment. If you need any further assistance or have more data extraction-related questions, feel free to ask.
Victoria Reed
Your article was fantastic, George! The techniques you explained were practical and easy to follow. Thank you for sharing your expertise!
George Forrest
Thank you, Victoria! I'm happy to hear that the techniques were practical and easy to follow. If you need any more assistance or have more questions, feel free to reach out.
Henry Lewis
Great article, George! Your step-by-step instructions were incredibly helpful. Thank you for sharing your knowledge!
George Forrest
Thank you, Henry! I'm glad the step-by-step instructions were helpful. If you have any more questions or need further guidance, feel free to ask.
Alice Wright
George, your article was a game-changer for my web scraping projects. It made the process much faster and streamlined. Thank you!
George Forrest
I'm thrilled to hear that, Alice! Making web scraping projects faster and streamlined is a significant accomplishment. If you need any further assistance or have more web scraping-related questions, feel free to ask.
Daniel Hill
Thank you, George, for sharing your expertise. Your article provided the solution I was desperately searching for!
George Forrest
You're welcome, Daniel! I'm glad the article provided the solution you were searching for. If you have any more questions or specific topics you'd like me to cover, feel free to suggest.
View more on these topics

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport