Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Semalt İnceleme - Excel'e Veri Kazıma Nasıl Yapılır


Büyük Veriler kavramı hızla bir gerçeklik haline geliyor; çünkü kuruluşlar şimdi normal verilere doymaz bir iştah geliştiriyorlar. Şaşırtıcı olmamalı, çünkü şu anda kurumsal dünyadaki en büyük rekabet silahı kullanımınızdaki veri miktarıdır.

Her kuruluş veri isterken farklı bir biçimde ona ihtiyaç duyuyorlar. Web veri çekme talebini karşılamak için birkaç yazılım şirketi bir diğeri aşmak için farklı veri çıkarma araçları geliştirmektedir.

Verileri bir Excel dosyasına indirmek için çok sayıda yöntem vardır. Yöntemler, kullandığınız Excel sürümüne bağlıdır. Bu makale, verileri Excel 2000 ve Excel 2003'e ayrı ayrı indirmekle ilgili adımları özetlemektedir.

Excel 2000'e Veri Nasıl Yüklenir

Verileri Excel 2000'e indirmek için, yeni bir Excel çalışma sayfasını açarak başlamanız gerekir. Veri Menüsü'ne gidin ve "Harici Verileri Alın" veya "Harici Verileri Al" ı seçin. Bundan sonra, "Yeni Web Sorgusu" nu seçmelisiniz.

Verileri kazıma yapmak istediğiniz web sayfasının URL'sini isteyen bir iletişim kutusu açılır. Aynı zamanda gerekli veri tablosunu ve gerekli verilerin formatını isteyecektir. Kutuyu buna göre doldurun ve ayrıca verilerin ne sıklıkta güncelleneceğini seçin.

İletişim kutusunu doldurduktan sonra, Veri Menüsü'nden "Dış Verileri İçe Aktar" ı tekrar seçebilirsiniz. Sonunda, Veri Aralığı Özellikleri'ni de seçmelisiniz ve işiniz bitti. Bu yöntem, Excel 2000'de doğru satırlara ve sütunlara içe aktarılırken istatistiksel veriler elde etmek için uygundur. Yalnızca bir kopyalama yapıştırmaya karar verirseniz, tüm bir satıra tek bir hücrede görüneceğini öğreneceksiniz . Yani, kesinlikle kullanılamaz olacaktır.

Excel 2003'e Veri Nasıl Yüklenir

Verileri Excel 2003'e indirmek için yeni bir Excel çalışma sayfası açın ve araç çubuğundan "Veri" seçeneğini seçin. Bundan sonra, "Dış Veri Al" ı seçebilir ve "Yeni Web Sorgusu" nu seçebilirsiniz.

Hedef web sayfanızın URL'si için bir metin alanı sağlanmıştır. Alan, pencerenin üst kısmında, "Adres "'in yanında. Gerekli URL'yi girip "Git" düğmesini tıklamanız yeterlidir. Bundan sonra, Excel'e indirmek istediğiniz bilgilerin yanında bulunan sarı okları tıklayabilirsiniz.


Gerekli verilerinizin indirildiğini fark ettikten sonra "İçe Aktar" düğmesini tıklayabilir ve ayrıca çalışma sayfasındaki verileri yapıştırmak istediğiniz yeri tıklatabilirsiniz. Ardından, "Tamam" düğmesini tıklayın, gidebilirsiniz. Bu kadar.

Sonuç olarak, yalnızca birkaç web sayfasından veri çıkarmak istiyorsanız bu yöntemler kolay olabilir. Yüzü aşkın web sayfasından veri toplamayı düşündüğünüzde bu adımları uygulayabileceğinizi hayal edebiliyor musunuz? Kesinlikle mümkün değil. Bu nedenle, mevcut uzmanlaşmış web kazıma araçlarından herhangi birini seçmeniz veya bir web kazıyıcı şirketin hizmetinde bulunması için seçim yapmanız gerekir.

David Johnson
Thank you all for taking the time to read my article on data scraping in Excel. I hope you find it informative and helpful.
Sarah Thompson
Great article, David! I've been looking for ways to scrape data from various websites into Excel. This will definitely come in handy.
David Johnson
Thank you, Sarah! I'm glad you found it useful. If you have any questions or need further clarification on any part of the process, feel free to ask.
David Johnson
That's great to hear, Michael! The step-by-step guide should help you get started with data scraping in Excel. If you encounter any difficulties, feel free to ask for assistance.
David Johnson
Indeed, Caroline! Excel's built-in data scraping capabilities can be very useful. Give it a try and let me know if you have any questions or need any help along the way.
David Johnson
You're welcome, Thomas! Excel indeed offers powerful features for data scraping. Feel free to explore the possibilities and reach out if you have any questions.
Emily Thompson
I've always found data scraping quite daunting. This article breaks it down nicely. I'll give it a go and see how it works out.
David Johnson
I'm glad you found the article helpful, Emily! Don't hesitate to reach out if you need any assistance while trying out data scraping in Excel.
Mark Wilson
This article couldn't have come at a better time. I've been searching for a reliable method to scrape data into Excel. Excited to give your approach a try!
David Johnson
I'm glad the timing is right for you, Mark! Give it a try and let me know how it goes. If you need any assistance, feel free to ask.
Jessica Ramirez
I've been doing some manual data entry in Excel, and it's been quite time-consuming. Data scraping seems like a more efficient way to get things done. Thanks for the article!
David Johnson
You're welcome, Jessica! Data scraping can indeed save a lot of time compared to manual data entry. Give it a try and see the difference it makes.
Adam Green
I've been using some complicated scripts for data scraping. It's good to know that Excel can simplify the process. Looking forward to trying it out!
David Johnson
Absolutely, Adam! Excel can make the data scraping process much simpler and more user-friendly. Let me know if you have any questions as you delve into it.
Jennifer Lee
I never realized Excel had such advanced features for data scraping. This opens up a whole new world of possibilities for me. Thank you, David!
David Johnson
You're welcome, Jennifer! Excel's capabilities for data scraping are indeed impressive. If you need any guidance or support while exploring those possibilities, don't hesitate to ask.
Robert Cooper
I've been skeptical about data scraping, but your article has convinced me to give it a shot. Thanks for sharing your insights!
David Johnson
I'm glad to hear that, Robert! Give data scraping a try, and if you have any concerns or questions along the way, feel free to reach out.
Samantha Turner
I never knew Excel could do data scraping. This will definitely save me a lot of time in my work. Thanks for the informative article, David!
David Johnson
You're welcome, Samantha! Excel's data scraping capabilities can be a game-changer in terms of time-saving. Let me know if you have any questions or need any assistance.
Andrew Peterson
I've always been intimidated by data scraping. Your article has given me the confidence to try it out in Excel. Thank you!
David Johnson
I'm glad the article has inspired confidence, Andrew! Don't hesitate to ask if you need any guidance or support during your data scraping journey in Excel.
Olivia Murphy
This article has provided a clear and concise guide to data scraping in Excel. I can't wait to apply these techniques in my projects. Thanks, David!
David Johnson
You're welcome, Olivia! I'm glad you found the guide helpful. Apply the techniques in your projects, and if you have any questions or need assistance, don't hesitate to reach out.
Christopher Mitchell
As a data analyst, I'm always looking for efficient ways to gather and analyze data. Data scraping in Excel seems like a valuable skill to add to my toolkit. Thanks for sharing!
David Johnson
Absolutely, Christopher! Data scraping in Excel can greatly enhance your data analysis capabilities. If you have any questions or need further guidance, feel free to ask.
Melissa Cooper
I've been using Excel for years and had no idea it could scrape data. This article has opened my eyes to a whole new world of possibilities. Thank you!
David Johnson
You're welcome, Melissa! It's always exciting to discover new possibilities within familiar tools. Let me know if you have any questions or need assistance while exploring data scraping in Excel.
Kevin Wright
I've been manually extracting data from websites for a while now. This article has shown me a more efficient way to do it using Excel. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Kevin! Excel's data scraping capabilities can definitely save you time and effort compared to manual extraction. Feel free to ask if you have any questions or need assistance.
Stephanie Reed
I'm impressed by the power of data scraping in Excel. This article has given me the motivation to dive deeper into it. Thank you, David!
David Johnson
You're welcome, Stephanie! Dive deeper into data scraping in Excel, and if you come across any challenges or questions, feel free to reach out for assistance.
Brian Lewis
This article has provided a comprehensive overview of data scraping in Excel. Looking forward to putting it into practice. Thanks, David!
David Johnson
You're welcome, Brian! I'm glad you found the article comprehensive. Put it into practice, and if you have any questions or need guidance, don't hesitate to ask.
Michelle Turner
I've been manually copying and pasting data into Excel, which is quite time-consuming. Data scraping seems like a game-changer. Thanks for sharing your insights, David!
David Johnson
You're welcome, Michelle! Data scraping can indeed be a game-changer in terms of time efficiency. If you have any questions or need assistance, feel free to ask.
Brandon Reed
I've been using Python for data scraping, but it's good to know that Excel offers a convenient alternative. Thanks for the article, David!
David Johnson
Absolutely, Brandon! Excel provides a convenient alternative for data scraping. If you have any questions or need assistance while exploring it, feel free to reach out.
Amy Phillips
I've always wanted to learn data scraping, but the coding aspect seemed daunting. Excel seems like a more accessible way to get started. Thanks, David!
David Johnson
You're welcome, Amy! Excel can indeed provide a more accessible entry point for learning data scraping. As you dive into it, don't hesitate to ask if you have any questions or need guidance.
Patrick Mitchell
I've used various tools for data scraping before, but it's good to know that I can accomplish it directly in Excel. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Patrick! Excel's data scraping capabilities can simplify and streamline the process. If you have any questions or need assistance, feel free to reach out.
Christina Hill
I'm always looking for ways to automate tasks in Excel. Data scraping seems like a great way to save time. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're absolutely right, Christina! Data scraping can be a powerful tool for automation in Excel. If you have any questions or need guidance, feel free to ask.
Daniel Smith
I've been manually inputting data from various sources into Excel. This article has shown me a more efficient approach with data scraping. Thank you!
David Johnson
You're welcome, Daniel! Data scraping indeed streamlines the process of importing data into Excel. If you have any questions or need assistance, feel free to ask along the way.
Linda Roberts
I've always been curious about data scraping, and your article has sparked my interest even more. Thank you for sharing your knowledge, David!
David Johnson
You're welcome, Linda! I'm glad the article sparked your interest in data scraping. If you have any questions or need guidance as you delve deeper into it, feel free to ask.
Jacob Turner
I'm impressed by the capabilities of Excel for data scraping. This will definitely enhance my data collection process. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Jacob! Excel's capabilities for data scraping can indeed enhance your data collection process. If you have any questions or need assistance, feel free to ask.
Rachel Wilson
Data scraping has always fascinated me. This article has provided a great starting point to explore it further. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Rachel! Explore the possibilities of data scraping further, and if you come across any questions or challenges, feel free to reach out for assistance.
Peter Mitchell
I've been manually copying and pasting data into Excel, but data scraping seems like a much more efficient method. Thanks for the article, David!
David Johnson
You're absolutely right, Peter! Data scraping can save a significant amount of time compared to manual copying and pasting. If you have any questions or need guidance, feel free to ask.
Laura Baker
I've been using Excel for a while, but I didn't know it had data scraping capabilities. Thank you for enlightening me, David!
David Johnson
You're welcome, Laura! Excel's data scraping capabilities can be a valuable addition to your existing Excel skills. If you have any questions or need assistance, feel free to ask.
Eric Hill
As a data enthusiast, I'm always on the lookout for new techniques. Data scraping in Excel seems like a great skill to acquire. Thanks for sharing, David!
David Johnson
Absolutely, Eric! Data scraping in Excel can be a valuable skill for a data enthusiast like you. If you have any questions or need guidance as you acquire the skill, feel free to ask.
Alex Turner
This article has provided a clear and concise explanation of data scraping in Excel. Excited to try it out. Thanks, David!
David Johnson
You're welcome, Alex! Try out data scraping in Excel, and if you have any questions or need assistance, don't hesitate to ask.
Grace Reed
I've always relied on manual data entry. This article has shown me an automated way to gather data using Excel. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Grace! Automation through data scraping can be a huge time-saver compared to manual data entry. If you have any questions or need assistance, feel free to reach out.
Nicholas Mitchell
I've been using third-party software for data scraping, but it's good to know that Excel can handle it too. Thanks for the informative article, David!
David Johnson
Absolutely, Nicholas! Excel's data scraping capabilities can provide a convenient alternative to third-party software. If you need any guidance or have any questions while using Excel for data scraping, feel free to ask.
Lauren Phillips
I've been looking for ways to automate tasks in Excel. Data scraping seems like the perfect solution. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're absolutely right, Lauren! Data scraping can greatly aid in automating tasks in Excel. If you have any questions or need assistance while implementing data scraping, feel free to ask.
Steven Brown
I thought data scraping would require coding skills, but your article has shown me a more accessible approach with Excel. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Steven! Excel can indeed provide a more accessible entry point for data scraping compared to coding. If you have any questions or need guidance as you explore data scraping in Excel, don't hesitate to ask.
Sarah Wilson
I've been manually extracting data for analysis, which can be time-consuming. This article has introduced me to a more efficient approach with data scraping in Excel. Thank you, David!
David Johnson
You're welcome, Sarah! Data scraping in Excel can significantly enhance the efficiency of data extraction for analysis. If you have any questions or need assistance while employing data scraping, feel free to ask.
Ryan Mitchell
I'm always looking for ways to save time in my data-related work. Data scraping in Excel seems like a fantastic option. Thanks for the enlightening article, David!
David Johnson
Absolutely, Ryan! Data scraping in Excel can be a fantastic time-saving option compared to manual tasks. If you have any questions or need guidance while exploring data scraping, feel free to ask.
Emily Harris
I've always found data scraping quite intimidating. However, your article has provided a clear guide to get started in Excel. Thank you, David!
David Johnson
You're welcome, Emily! I'm glad the article has made data scraping in Excel less intimidating. If you have any questions or need assistance as you start your data scraping journey, feel free to ask.
Nathan Jackson
I've been using Excel for a long time but never ventured into data scraping. Your article has given me the motivation to explore this fascinating feature. Thanks, David!
David Johnson
You're welcome, Nathan! It's always exciting to explore new features within the tools we're familiar with. If you have any questions or need assistance while exploring data scraping in Excel, feel free to ask.
Hannah Cooper
I've been manually importing data into Excel for analysis. Your article has introduced me to a more efficient method with data scraping. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Hannah! Data scraping can definitely streamline the process of importing data into Excel for analysis. If you have any questions or need assistance while implementing data scraping, feel free to ask.
Rebecca Turner
I've used Excel for basic tasks, but I had no idea about its data scraping capabilities. Thank you for enlightening me, David!
David Johnson
You're welcome, Rebecca! Excel's data scraping capabilities can unlock new possibilities within the software. If you have any questions or need assistance while exploring data scraping, feel free to ask.
Sophia Wright
I've been using various tools for data scraping, but if Excel can handle it, that's even better. Thanks for sharing, David!
David Johnson
Absolutely, Sophia! Excel's data scraping capabilities offer a convenient alternative to other tools. If you have any questions or need any assistance while implementing data scraping in Excel, feel free to ask.
Peter Turner
I've always relied on manual data entry in Excel. This article has introduced me to data scraping as a more efficient approach. Thank you for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Peter! Data scraping can be a game-changer in terms of efficiency compared to manual data entry. If you have any questions or need assistance while using data scraping in Excel, feel free to ask.
Oliver Mitchell
I'm impressed by the capabilities of Excel for data scraping. This article has encouraged me to delve deeper into it. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Oliver! Data scraping in Excel offers a wide range of capabilities. If you have any questions or need guidance while delving deeper into it, feel free to ask.
Grace Reed
I thought data scraping required advanced programming skills. It's great to know that Excel can simplify the process. Thanks for sharing your knowledge, David!
David Johnson
You're absolutely right, Grace! Excel's data scraping capabilities provide a user-friendly approach compared to advanced programming skills. If you have any questions or need assistance while using data scraping in Excel, feel free to ask.
Daniel Mitchell
As someone who frequently works with data, data scraping in Excel seems like a must-know skill. Thanks for shedding light on this, David!
David Johnson
Absolutely, Daniel! Data scraping in Excel can be a valuable skill for anyone working with data. If you have any questions or need guidance as you acquire and employ this skill, feel free to ask.
Sophia Robinson
I've always relied on third-party tools for data scraping. It's great to learn that Excel has the capabilities too. Thanks for the enlightening article, David!
David Johnson
You're welcome, Sophia! Excel's data scraping capabilities can indeed offer a convenient alternative to third-party tools. If you have any questions or need assistance while using Excel for data scraping, feel free to ask.
Ethan Lee
I've always found data scraping quite intimidating, but your article has provided a clear guide to get started. Thanks for sharing your knowledge, David!
David Johnson
You're welcome, Ethan! I'm glad the article has made data scraping less intimidating. If you have any questions or need assistance as you start exploring data scraping in Excel, feel free to ask.
Sophie Reed
Data scraping in Excel seems like a powerful tool. This article has motivated me to learn more about it. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Sophie! Learning more about data scraping in Excel can indeed unlock powerful capabilities. If you have any questions or need guidance as you delve deeper into it, feel free to ask.
Benjamin Turner
I've always been curious about data scraping, and your article has provided a great introduction. Thanks for sharing, David!
David Johnson
You're welcome, Benjamin! Data scraping can be a fascinating and valuable skill to acquire. If you have any questions or need assistance as you delve deeper into it, feel free to ask.

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport