Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Ürün listelemelerimi, Amazon arama algoritması için iyi optimize edilmiş halde nasıl alabilirim?

Satılan ürünleri sıralamak için Amazon arama algoritması da A9 olarak bilinir. Resmi yönergelere ve genel olarak kabul görmüş pratik testlere dayanarak, Amazon arama algoritması, ürün SERP'lerinin listesini iki ayrı aşamada değerlendirmek içindir. Nasıl çalıştığı şu şekildedir:

Asıl konu, A9 Amazon arama algoritması, arama isteğini doldurmadan önce bile öğelerin sıralamasını başlatma işlemini başlatmasıdır. Yani, önceden hazırlanmış çok farklı bir ürün listeleme özelliğine sahip "kataloğu" nu muhafaza ettiğini söyleyebilirim. Bunu yaparken, Amazon arama algoritması, arama yapan kullanıcıya, doğrudan mevcut "veri deposu" ndan doğrudan her anahtar kelime / arama terimi ile alakalı olan en alakalı SERP'lerin bir listesini verebilir.

)

Tüm bu karşılık gelen sonuçlar bir araya getirildiğinde, Amazon arama algoritması, onları kendi özel yöntemleriyle sıralamak zorunda kalacaktır. Basitçe ifade etmek gerekirse Amazon, yalnızca ilgili arama sonuçlarını sunmak için en iyi performansı verir; ancak, onları arayan her potansiyel müşteriyi gerçek zamanlı müşteriye dönüştürme ihtimalini artırır; bu da zaman zaman geri gelecek ve bir başka satın alma. Bu nedenle Amazon arama algoritması aslında daha basittir; örneğin, Google arama motorunun kullandığı bu kapsamlı sistemlerle karşılaştırıldığında, farklı sıralamadaki faktörlerin yüklenmesinden bahsetmiyorum (insanlar, 200'den fazla benzersiz özellik ve performans metriği olduğunu söylüyorlar). İnternet'te dizinde bulunan her web sayfasının sıralamasını belirlemek için Google'a yardım edin).

Ürün Listeleme ve Amazon Arama Algoritması

Aşağıda Amazon arama algoritması için optimize edilecek ürün listelemenizin ana alanlarını göstereceğim. Sonuçta, ilgili kullanıcının isteği ve kişisel alışveriş seçeneklerine dayanarak ürün aramasında belirgin şekilde görünmesi.

Off-Page SEO

unutun Amazon arama algoritması ile iyi sıralama için, tüm stratejiyi yapan tek bir şey var orada ürün listeleme optimizasyonu. Karşılaşalım - A9 tarafından düşünülmüş bir sayfa dışı SEO faktörü yok. Bu, geri bağlantı, alan adı yetkisi, sosyal medya, web sayfası yetkisi, PageRank vb. Gibi tüm metrikleri atlamakta özgür olduğumuz anlamına gelir.

Maksimum RPC'yi garantileyin

RPC ölçümlerini en üst düzeye çıkarın ( Aksi takdirde, Müşteri Başına Gelir), A9 Amazon arama sıralaması algoritmasının birincil hedefi anlamına gelir. Maksimum gelir düzeyini sağlamak için en iyisini yaparak, bu kalabalık çevrimiçi pazaryeri ziyaret eden her kullanıcı tarafından alınan tüm eylemler her zaman yoluna girer. Bu şekilde, Amazon algoritması toplanan kullanıcı metriklerinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor. Sonuç olarak, maksimum düzeyde RPC'yi tekrar tekrar korumak için. Bunu yaparak, A9 esas olarak aşağıdaki en önemli önemli faktörlere bahis oynuyor. Ürün listelemenizi optimize ederken bunları dikkate aldığınızdan emin olun:

  • Alaka Düzeyi Faktörleri (Ürün Adı SEO ve Ürün Tanımı SEO).
  • Dönüşüm Oranı (Müşteri Yorumları, Rekabetçi Fiyatlandırma, Ürün Görüntü Kalitesi) faktörleri..
  • Müşteri Memnuniyeti ve Alıcı Alma (Satıcının Görüşleri, ODR - Sipariş Hata Oranı).

Amazon arama algoritması tarafından kullanılan sıralama faktörlerini hızlı bir şekilde inceledikten sonra, sıralamanızın konumlarını alışveriş isteği ile alakalı bir satıcı olarak belirlemeye başladıktan sonra, size ürün sayfanızın ana alanlarını göster SEO. Bu şekilde, Amazon'daki ürün sayfanızın "anatomisine" bir göz atalım. Resmi sıralama kurallarına ve Amazon satıcı kurallarına göre, orada bulunan ilgili aramada belirgin görünen her bir ürün listelemesinin doğru yapısını yapan şey şudur:

Ürün Listeleme Yapısı ve SEO İpuçları

  • Ürün Başlığı - ürün listelemede kuşkusuz en değerli varlık, Amazon arama algoritması için optimize edilmiştir. A9, tam da Google arama motorunun kendisi gibi zorlayıcı başlıkları seven, ana hedef anahtar kelimeleri ile zengin olan ve azalan bir sıralamayla başlığa daha yakın yerleştirileceği anlamına gelen, ürün başlıklarına çok daha fazla sıralama ağırlığı eklemesidir. önemi. Amazon da öyle! Sizi hayal kırıklığına uğratan tek şey, bir ürün başlığını gerçekten anahtar kelimelerle (ve hatta uzun kuyruklu arama terimleriyle zenginleştiren) yapmak için yalnızca seksen karakterden daha fazlasının bulunmasıdır.
  • Ürün Açıklaması - A9 Amazon arama algoritması tarafından dikkate alınan ürün listelemenizin ikinci önemli parçasıdır. Ürün açıklaması, istediğiniz kadar çok anahtar kelime bırakabileceğiniz bir yerdir. Tabii ki, bu bölümü çok ağır bir anahtar kelime yerleşimi ile doldurmaktan kaçının. Bunu yaptığınızda, Ürün Başlığı ve Ürün Açıklamanızdaki anahtar kelimelerin hiçbir zaman tekrar kullanılmaması gerektiğini unutmayın. Sadece muhtemelen SEO optimizasyonu sürecinde ortaya çıkan tüm kopyaları ortadan kaldırmak için emin olun.

  • Bullet Points Listesi - her şey neredeyse açıklayıcı değildir. Aslında, bu bölüm Ürün Açıklamanızın yalnızca daha özetlenmiş, temiz ve açık bir şeklidir. Burada ihtiyacınız olan tek şey, ana ürün özelliklerinden, avantajlardan ve günlük kullanımın unsurlarından bahsetmektir - bunları, bu bölümde listelenen her bir mermi için adil, mantıklı bir düzenin korunması doğrultusunda azami özenle listelediğinizden emin olun. - Arka plan anahtar kelimesi bölümü - ürün listelemenizin bu biten bölümü, muhtemelen kalan doğru kelimeleri ve doğru aralığı bulamayan uzun kuyruk arama terimlerini bırakmanın en iyi yeridir Ürün Listenizin geri kalanı boyunca. Evet, Arka Plan Anahtar Kelime Bölümü, kalan alakalı ürün şartlarınızın çoğunu ve şimdiye kadar başka yerde görünmeyen başarıyla kuyrukta olan uzun arama kombinasyonlarını kullanmaya hazır olduğunuz yerdir. Orada koyacağınız her anahtar kelimenin kolayca okunabilir olduğundan (yalnızca potansiyel alıcılarınızı karıştırmaktan kaçınmak için) emin olun ve mevcut arama seviyesi ile ilişkili ortalama arama hacmine (arama yapmak için) uygun bir seviyeye sahip olmanız yeterlidir terim sıralaması daha kolaydır).
Max Bell
Thank you for reading my article on Amazon SEO! I hope you find it helpful in improving your ranking on Amazon's search results.
Alex Johnson
Great article, Max! I learned a lot about optimizing my listings on Amazon. The A9 algorithm can be tricky to understand, but your explanation was clear and concise.
Emily Smith
I agree, Alex. Max did a fantastic job breaking down the A9 algorithm. It's crucial to understand how it works in order to rank higher on Amazon's search results.
Max Bell
Thank you, Alex and Emily! I'm glad you found the article informative. If you have any questions or need further clarification, feel free to ask.
Daniel Evans
I've been struggling with getting my products to rank on Amazon. This article provided some valuable insights. Thank you, Max!
Max Bell
You're welcome, Daniel! I'm happy to hear that the article helped you. If you have any specific challenges or need personalized advice, let me know.
Sarah Thompson
I've recently started selling on Amazon, and SEO is completely new to me. Max, your article was a great starting point for me to understand the importance of optimizing my product listings. Thanks!
Max Bell
I'm glad I could help, Sarah. SEO can be overwhelming at first, but with some guidance, you'll be able to improve your Amazon rankings. Best of luck with your selling journey!
Liam Anderson
Max, I found your article very informative. However, I would love to learn more about the specific strategies and techniques for optimizing listings. Can you recommend any resources?
Max Bell
Thanks for your feedback, Liam! I appreciate your eagerness to learn more. I can certainly recommend some resources for you. I'll include them in the next comment to avoid exceeding the character limit.
John Carter
Max, your article was spot on! As an experienced Amazon seller, I can confirm that understanding and implementing proper SEO techniques is crucial for success on the platform.
Max Bell
Thank you for your affirmation, John! It's great to receive positive feedback from someone with experience in the field. SEO is indeed a key factor for achieving success on Amazon.
Sophia Lee
Max, your article was very informative and well-written. I've already started implementing some of your suggestions, and I'm excited to see if they improve my rankings.
Max Bell
That's wonderful to hear, Sophia! Implementation is key, so I hope your rankings improve with the changes you've made. If you have any questions along the way, feel free to ask.
Oliver Green
Max, your article gave me a fresh perspective on Amazon SEO. I didn't realize the impact it could have on my sales. Thank you for enlightening me!
Max Bell
You're welcome, Oliver! It's satisfying to know that the article provided valuable insights. Best of luck in implementing SEO strategies for your Amazon sales.
Isabella Harris
Max, I appreciate the simplicity with which you explained the A9 algorithm. It can be quite confusing, but you made it easy to understand. Thank you!
Max Bell
I'm glad I could make it easier for you, Isabella! A9 can indeed be complex, but breaking it down into simpler terms helps in grasping its concepts. If you have any further questions, feel free to ask.
Ryan Cooper
Max, your article gave me a better understanding of Amazon SEO. I realized that I've been neglecting this aspect, but now I know where to focus. Thanks!
Max Bell
You're welcome, Ryan! It's not uncommon to overlook SEO, but by shifting your focus, you can significantly improve your Amazon rankings. Best of luck!
Grace Turner
Max, I found your article extremely helpful. Can you provide some tips on optimizing product images for better visibility on Amazon's search results?
Max Bell
Certainly, Grace! Optimizing product images is crucial for attracting potential customers. I'll share some tips in the next comment to ensure it doesn't get cut off.
Emma Wilson
Max, your article was a great introduction to Amazon SEO. As a beginner, I didn't know where to start, but your insights provided a clear starting point. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Emma! It's always a pleasure to help beginners get started with Amazon SEO. If you have any further questions or need more guidance, feel free to ask.
Michael Brown
Max, I appreciate the actionable tips you included in your article. It's easy to understand and implement, which makes it even more valuable. Thank you!
Max Bell
Thank you for your kind words, Michael! I wanted to make sure the tips provided in the article were practical and useful for everyone. If you have any specific questions, let me know.
Hannah Garcia
I've been struggling to stand out among the competition on Amazon. Your article shed light on how optimizing SEO can give me an advantage. Thank you, Max!
Max Bell
You're welcome, Hannah! Standing out on Amazon can be challenging, but with effective SEO, you can gain a competitive edge. If you need any guidance in implementing SEO techniques, feel free to reach out.
Ethan Martinez
Max, your article was a great refresher on Amazon SEO. It's always good to revisit the basics and make sure we're following best practices. Thanks for the reminder!
Max Bell
I'm glad you found it helpful, Ethan! It's essential to review and update our SEO strategies regularly to stay ahead. If you have any specific questions or need further assistance, let me know.
Jessica Collins
Max, I've been struggling to understand how Amazon's search algorithm works. Your article provided a clear explanation of the A9 algorithm. Thank you for demystifying it!
Max Bell
You're welcome, Jessica! The A9 algorithm can indeed be puzzling, but understanding its workings can give you a significant advantage. If you have any further questions, feel free to ask.
Jason Turner
Max, I appreciate your insights on Amazon SEO. It made me realize that I need to allocate more time and effort into optimizing my product listings. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Jason! Allocating time and effort towards optimizing your listings will undoubtedly pay off in the long run. If you encounter any challenges or have questions during the process, don't hesitate to ask.
Emma Collins
Max, your article was a great resource for understanding Amazon SEO. I'll definitely be implementing your suggestions to improve my rankings. Thank you!
Max Bell
That's great, Emma! Implementation is key, so I'm glad you'll be actively applying the suggestions. If you encounter any difficulties or have questions, feel free to reach out for assistance.
Sophia Turner
As an Amazon seller, I've been struggling to understand SEO. Max, your article was incredibly helpful in simplifying the concept. Thank you for sharing your knowledge!
Max Bell
You're welcome, Sophia! SEO can be complex, but breaking it down into simpler terms can make it more accessible. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Lucas Robinson
Max, your article was packed with actionable insights! I'll definitely be applying these strategies to improve my product rankings on Amazon. Thank you!
Max Bell
I'm glad you found the insights actionable, Lucas! Applying the strategies consistently will help you see improvements in your Amazon product rankings. If you need any assistance throughout the process, feel free to reach out.
Daniel Lee
Max, your article was enlightening. I didn't realize the impact of Amazon SEO on the success of my listings. Thank you for opening my eyes!
Max Bell
You're welcome, Daniel! It's fantastic that the article helped you realize the significance of Amazon SEO. If you have any further questions or need assistance in optimizing your listings, feel free to ask.
Ava Hill
Max, your article provided a great introduction to Amazon SEO. I'm new to selling on Amazon, and your insights were invaluable. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Ava! It's always a pleasure to help newcomers get started on Amazon. If you encounter any challenges or have questions during the selling process, feel free to reach out.
Thomas Young
Max, I found your article highly informative. It's clear that SEO is crucial for success on Amazon. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
Thank you for your kind words, Thomas! Indeed, SEO plays a vital role in achieving success on Amazon's platform. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Lily Martin
Max, your article was very insightful. I wasn't aware of the A9 algorithm before, but now I understand its importance. Thank you for the valuable information!
Max Bell
You're welcome, Lily! Understanding the A9 algorithm is crucial for optimizing your Amazon listings. I'm glad the article provided valuable insights. If you have any further questions, feel free to ask.
Mason Allen
Max, your article was a great starting point for me to learn about Amazon SEO. Do you have any tips specifically for new sellers?
Max Bell
Thanks for your question, Mason! I'll provide some tips exclusively for new sellers in my next comment to ensure it doesn't get cut off due to character limits.
Emily Turner
Max, your article was well-written and easy to follow. I've gained a better understanding of Amazon SEO. Thank you for sharing your knowledge!
Max Bell
You're welcome, Emily! Making the article accessible and understandable was a priority. If you have any further questions or need assistance in implementing SEO strategies, feel free to ask.
Ella Wilson
Max, I appreciate your article on Amazon SEO. You've emphasized the importance of ranking higher on Amazon's search results, and I now realize the significance of SEO in achieving that. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Ella! Indeed, ranking higher on Amazon's search results can make a significant impact on your sales. If you need any further guidance or have questions along the way, feel free to reach out.
William Davis
Max, your article was enlightening, especially regarding the A9 algorithm. I now understand its influence on Amazon rankings. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
You're welcome, William! Understanding the influence of the A9 algorithm is essential for optimizing your Amazon rankings. If you have any specific questions or need further clarification, feel free to ask.
Evelyn Rodriguez
Max, your article was incredibly helpful for someone like me who is new to selling on Amazon. Thank you for simplifying the concepts of SEO.
Max Bell
You're welcome, Evelyn! I'm glad the article provided clarity and simplified the SEO concepts for you. If you have any further questions or need assistance as you start selling on Amazon, feel free to ask.
Dylan Parker
Max, your article opened my eyes to the importance of Amazon SEO. I'll be implementing the strategies you shared to improve my rankings. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Dylan! Implementing the strategies consistently will certainly help improve your Amazon rankings. If you encounter any issues or have questions during the process, feel free to ask.
Matthew Turner
Max, your article was a great resource for understanding the A9 algorithm. It's incredible how much impact it has on our Amazon listings. Thank you for sharing!
Max Bell
Thank you for your feedback, Matthew! The A9 algorithm can indeed have a significant impact, making it crucial to optimize listings accordingly. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Avery Morgan
Max, I didn't realize the importance of SEO on Amazon until I read your article. Your explanation of the A9 algorithm was clear and informative. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Avery! I'm glad I could shed light on the importance of SEO for Amazon success. If you have any further questions or need assistance in optimizing your listings, feel free to ask.
Madison Moore
Max, your article was a great starting point for understanding SEO on Amazon. As a beginner, your insights were invaluable. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Madison! It's always a pleasure to help beginners get started on Amazon. If you encounter any challenges or have questions during the selling process, feel free to reach out.
Noah Edwards
Max, your article provided a solid foundation for understanding Amazon SEO. It's clear that following proper SEO practices is crucial for better rankings. Thank you!
Max Bell
Thank you for your kind words, Noah! Indeed, following proper SEO practices can make a significant difference in your Amazon rankings. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Carter Wright
Max, I found your article highly informative and relevant. The A9 algorithm plays a significant role in our success as Amazon sellers, and your insights were invaluable. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Carter! Understanding and optimizing for the A9 algorithm is indeed crucial for success as an Amazon seller. If you have any specific questions or need further assistance, feel free to ask.
Michael Young
Max, your article was a great refresher on Amazon SEO. It's always good to revisit the fundamentals and ensure we're following best practices. Thank you!
Max Bell
I'm glad you found it helpful, Michael! Revisiting the fundamentals and following best practices is essential for maintaining a strong presence on Amazon. If you have any specific questions or need further guidance, let me know.
David Martin
Max, your article provided valuable insights into Amazon SEO. It's incredible how small optimization tweaks can have a significant impact on rankings. Thank you!
Max Bell
You're welcome, David! Indeed, even small optimization tweaks can contribute significantly to improving rankings on Amazon. If you have any further questions or need guidance in implementing the strategies, feel free to ask.
Aiden Phillips
Max, your article was engaging and informative. I learned a lot about Amazon SEO and the importance of optimizing my listings. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
Thank you for your kind words, Aiden! I'm thrilled to hear that you found the article engaging and informative. If you have any specific questions or need further assistance, feel free to ask.
Luke Mitchell
Max, your article provided valuable insights into Amazon SEO. It's encouraging to know that even small changes can have a significant impact. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Luke! It's empowering to realize that even small changes can make a significant impact on Amazon SEO. If you have any specific questions or need guidance throughout the optimization process, feel free to ask.
Hazel Collins
Max, your article gave me a better understanding of Amazon SEO. I'll be implementing your tips to improve my listings. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Hazel! Implementing the tips consistently will help improve your Amazon listings. If you encounter any challenges or have questions during the process, feel free to reach out.
Adrian Perry
Max, your article was incredibly insightful. I didn't realize the magnitude of Amazon SEO's impact until now. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
You're welcome, Adrian! Understanding the impact of Amazon SEO is vital for optimizing your listings. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Anna Foster
Max, your article provided valuable insights into Amazon SEO. I'll be implementing your strategies to improve my product rankings. Thank you!
Max Bell
That's great, Anna! Implementing the strategies consistently will certainly help improve your product rankings on Amazon. If you encounter any difficulties or have questions during the process, feel free to ask.
Stephen Allen
Max, your article was a great resource for understanding Amazon SEO. It's clear that following best practices is crucial for success on the platform. Thank you!
Max Bell
Thank you for your feedback, Stephen! Indeed, following best practices is vital for achieving success on Amazon. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Brooklyn Mitchell
Max, your article was informative and well-written. I've gained a better understanding of Amazon SEO. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Brooklyn! I'm glad to hear that the article provided a better understanding of Amazon SEO. If you have any further questions or need assistance in optimizing your listings, feel free to ask.
Julian Turner
Max, your article was a great starting point for me to learn about Amazon SEO. Your insights were clear and practical. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Julian! I'm glad I could provide a clear and practical starting point for you to learn about Amazon SEO. If you encounter any challenges or have questions during the selling process, feel free to reach out.
Audrey Adams
Max, your article was highly informative. It's eye-opening to learn about the impact of Amazon SEO on our product rankings. Thank you!
Max Bell
Thank you for your kind words, Audrey! Indeed, understanding the impact of Amazon SEO can give you a competitive advantage. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Leah Green
Max, your article was incredibly helpful. I'll definitely be implementing your suggestions to improve my Amazon rankings.
Max Bell
That's fantastic to hear, Leah! Implementation is key, so I'm glad you'll be applying the suggestions to improve your Amazon rankings. If you encounter any difficulties or have questions along the way, feel free to reach out.
Austin Hughes
Max, your article has given me a better understanding of Amazon SEO. I realized the importance of optimizing my listings for better visibility. Thank you!
Max Bell
You're welcome, Austin! Optimizing your listings for better visibility is crucial for attracting potential customers. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to ask.
Harper Hill
Max, your article was incredibly insightful. I've learned a lot about Amazon SEO and the A9 algorithm. Thank you for sharing your knowledge!
View more on these topics

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport