Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Semalt - Web Sitelerini Krom Kazıyıcı Uzantısı Kullanarak Nasıl Kazıyabilir?

Web, pazarlama yollarının kolayca üretilebileceği önemli verilerle dolmuştur. İçerik pazarlaması söz konusu olduğunda, işletmenizin itibarı çok önemlidir. Bir pazarlamacı olarak, müşterilerinizin dikkatini çekmeniz ve tamamen harekete geçirici etkileşim yaratmanız gerekir. Burası web içeriğinin çıkarılmasıdır.

Temiz, tutarlı ve doğru veriler, çevrimiçi pazarlama söz konusu olduğunda ayrılmaz bir rol oynamaktadır. Web yöneticileri, blog yazarları ve çevrimiçi pazarlamacılar, araştırma, pazar analizi ve kalite ve genel işletme kararları için veri kullanmaktadır.

Web Kazıma Nedir?

Web veri kazımması olarak da bilinir, web kazıması, webmaster'lar ve web kazıyıcılar tarafından, kazınmış verilerin bir veritabanına dışa aktarıldığı veya yerel bir dosyaya kaydedildiği önemli miktarda yapılandırılmamış verileri almak için kullanılan bir stratejidir. Web kazımayla, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi işletme ayrıntılarını kolayca çıkarabilirsiniz.

Eğer bir içerik pazarlamacısı veya çevrimiçi bir pazarlamacıysanız, potansiyel okuyucuların ve izleyicilerin çok sayıda e-posta adresine sahip olursunuz. Yerel aletinizi kullanarak web sitemizden içerik çıkarma servisleri kiralayabilir veya verileri ayıklayabilir ve  Chrome için Kazıyıcı Uzatma 

 Eğer Google'ı kullanıyorsanız Birincil tarayıcı olarak Chrome, web kazıyıcı daha da kolaylaştı .. Web kazıyıcı, otomatik olarak resimleri, verileri, e-postaları ve telefon numaralarını web sayfalarından ayıklayan otomatikleştirilmiş Chrome eklentisidir. Web kazıyıcı krom, web süpürgeleriyle birden çok veri kaynağından veri almak için fırsat sunar. aynı zamanda. 

Web kazıyıcı, web sitelerini otomatik olarak taramak ve kazıymak için kullanılan bir plan (site haritası) oluşturmanıza olanak tanır.Bu eklenti ile, siteleri manuel olarak sizin tarafınızdan kazıma yapmak için binlerce kazıyıcıya ihtiyaç duymazsınız. Web kazıyıcı krom, hedef web sitelerindeki verileri dışarı çekip kazınmış bilgileri Google Dokümanlar'a yükler.

Web Kazıyıcısını Kullanarak Bir Web Sitesini Kazıma Etme Chrome

Google Chrome için sıyırıcı uzantısı hem statik hem de statik sıyırmak için kullanılır JavaScript yükleme web siteleri. Ekstraktaki nihai kılavuz şu şekildedir: t Bilgileri, Chrome'un web kazıyıcı eklentisini kullanan sitelerden edinir.

  • Google Chrome tarayıcınızı açın ve Chrome Web Mağazası'nı tıklayın.
  • Uzantılarınızdaki "Kazıyıcı" araması.
  • "Ekle" üzerine tıklayın.
  • Hedef web sitenizi açın ve hedef içeriği seçin.
  • Seçili içeriği sağ tıklayın ve "Scrape Similar" düğmesine dokunun.
  • Ekranda Web süpürücü konsolu (yeni pencere) görüntülenir. Kazıyıcı konsolunun kazınmış içeriği hedef web sayfalarından görüntüler.
  • Kazınmış içeriği yerel bir dosyaya veya bir Google E-Tablo olarak kaydetmeye karar verebilirsiniz. "Google Dokümanlar'a Kaydet" i tıklayın. Alınan içeriği elektronik tablo olarak kaydetme seçeneği.

Krom için web kazıyıcı hem XML hem de HTML belgelerini ayıklamak için kullanılır. HTML verilerini bu uzantıyı kullanarak kazmak için, bir hedef web sayfasındaki öğeleri bulmak için kazıyıcı konsolunun altındaki "XPath" seçeneğine tıklayın. Web kazıyıcı krom, potansiyel müşteri oluşturma ve pazar analizi için web'den verileri ayıklamak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tek yapmanız gereken doğru öğeyi bulmak ve öğe için özel bir XPath yazmaktır.

Dilan Holloway
Thank you all for taking the time to read my article on how to web scrape using the Semalt Chrome Scraper Extension. I hope you find it helpful!
Jason Thompson
Great article, Dilan! I've used the Semalt Chrome Scraper Extension before and it's fantastic. Makes web scraping a breeze.
Sarah Collins
I've heard about Semalt but haven't tried their extension yet. After reading your article, I'm definitely going to give it a go. Thanks, Dilan!
Mark Johnson
Dilan, your article was well-written and thorough. It explained the process of web scraping using the Semalt Chrome Scraper Extension clearly. Thanks for sharing!
Emily Davis
I have a question for Dilan. Is the Semalt Chrome Scraper Extension free to use?
Dilan Holloway
Hi Emily! Yes, the Semalt Chrome Scraper Extension is completely free to use. You can download it from the Chrome Web Store.
David Palmer
Dilan, I found your article very informative. It's great to know that Semalt provides such a useful tool for web scraping. Keep up the good work!
Rachel Henderson
I'm impressed with how easy it seems to be to use the Semalt Chrome Scraper Extension. I'll definitely give it a try. Thanks for sharing, Dilan!
Michael Gonzalez
I've been using Semalt's services for a while now and they never disappoint. Their Chrome Scraper Extension is another excellent tool they provide. Highly recommended!
Lauren Adams
Kudos to Dilan for writing such a helpful article. Semalt's Chrome Scraper Extension seems like a must-have for web scrapers. Can't wait to try it out!
Brian Richardson
Does the Semalt Chrome Scraper Extension work on all websites? Are there any limitations?
Dilan Holloway
Hi Brian! The Semalt Chrome Scraper Extension works on most websites, but there may be some limitations on certain pages that have strict anti-scraping measures in place. However, for general web scraping purposes, it should work well. Give it a try and let me know if you have any further questions!
Jennifer Lee
I appreciate Dilan's detailed explanation of how to use the Semalt Chrome Scraper Extension. It's always helpful to have step-by-step instructions when trying out a new tool. Thank you!
Eric Carter
Dilan, your article convinced me to give the Semalt Chrome Scraper Extension a try. I've been looking for a reliable web scraping tool, and it seems like Semalt has it. Thank you for sharing!
Rebecca Foster
Great job, Dilan! Your article made web scraping using the Semalt Chrome Scraper Extension seem so easy and straightforward. I can't wait to try it out!
Joshua Turner
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was really informative. It's amazing how powerful and user-friendly the extension is. Kudos to you and the Semalt team!
Linda Patterson
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a few months now, and it's been a game-changer for my web scraping projects. Dilan, thanks for highlighting its features in your article!
Steven Ward
Dilan, I appreciate your efforts in providing such detailed information about the Semalt Chrome Scraper Extension. It's going to be a great addition to my web scraping toolkit.
Laura Powell
Thanks for the article, Dilan! I've been looking for an efficient web scraping solution, and the Semalt Chrome Scraper Extension seems like the perfect fit. Can't wait to give it a try!
Andrew Simmons
Dilan, your article was well-written and concise. It provided a clear overview of how to use the Semalt Chrome Scraper Extension effectively. Thank you for sharing your knowledge!
Catherine Mitchell
Dilan, I've used the Semalt Chrome Scraper Extension before and it's been a lifesaver for my web scraping projects. Your article does a great job of explaining its benefits. Thank you!
Samuel Foster
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a while now, and it has simplified my web scraping workflows significantly. Dilan, thank you for promoting such a useful tool!
Olivia Ramirez
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension has convinced me to give it a try. The step-by-step instructions make it seem easy to use. Thanks for sharing!
Robert Torres
The Semalt Chrome Scraper Extension looks like a powerful tool for web scraping. Dilan, your article provided valuable insights into its capabilities. Thank you!
Christine Ross
Dilan, your article was well-written and informative. It's great that Semalt offers such a useful tool for web scraping. Thank you for sharing!
Kelly Barnes
I've tried a few web scraping tools before, but the Semalt Chrome Scraper Extension seems to be the most user-friendly. Dilan, thanks for introducing me to it!
Matthew Cooper
Dilan, I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension and it has significantly improved my web scraping efficiency. Your article perfectly captured its benefits. Well done!
Stephanie Sanchez
I really appreciate how Dilan explained the process of web scraping using the Semalt Chrome Scraper Extension. It made the whole concept much easier to understand. Thank you!
George Reed
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was excellent. It provided a comprehensive guide to using the extension effectively. Thank you for sharing!
Amy Simmons
Now that I've read Dilan's article, I can't wait to try the Semalt Chrome Scraper Extension. It seems like a powerful tool for web scraping. Thanks for the recommendation!
Ryan Murray
Dilan, your article was very helpful in explaining how to use the Semalt Chrome Scraper Extension. It's an essential tool for anyone involved in web scraping. Great job!
Victoria Peterson
I'm impressed with how well the Semalt Chrome Scraper Extension works. Dilan, your article provided great insights into its features. Thank you for sharing!
Benjamin Richardson
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was informative and well-structured. It's a valuable resource for anyone interested in web scraping. Thank you!
Karen Reed
I'm new to web scraping, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension was incredibly helpful. Thanks for providing such clear instructions!
Trevor Adams
Dilan, your article highlighted the key features of the Semalt Chrome Scraper Extension effectively. It's a powerful tool for web scraping. Well done!
Tara Scott
It's great to see Dilan promoting the Semalt Chrome Scraper Extension. It's certainly a game-changer for web scraping. Well done!
Connor Cooper
Dilan, your article demonstrated the simplicity and power of the Semalt Chrome Scraper Extension. It's a must-have tool for web scraping. Thank you!
Katherine Parker
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a while now, and it has made my web scraping projects much easier. Thanks for writing about it, Dilan!
Nicholas Mitchell
I've been looking for a reliable web scraping tool, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to give it a try. Thank you for the recommendation!
Laura Henderson
Dilan, your article was an eye-opener. The Semalt Chrome Scraper Extension seems incredibly useful for web scraping tasks. Thank you for sharing!
Joshua Wright
Dilan, your article was well-written and informative. The Semalt Chrome Scraper Extension seems like a powerful tool for web scraping. Thank you for the insights!
Michelle Richardson
As a web developer, I'm always on the lookout for new tools to enhance my projects. The Semalt Chrome Scraper Extension seems like a valuable addition. Thanks for the article, Dilan!
Rachel Stewart
I appreciate Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension. It shed light on how powerful and easy-to-use the extension is. Thank you!
Justin Campbell
Dilan, your article provided a great overview of the Semalt Chrome Scraper Extension and its capabilities. Thank you for sharing this valuable information!
Hannah Martinez
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a while now, and it has made my web scraping projects much more efficient. Thank you for recommending it, Dilan!
Alexander Reed
Dilan, your article was well-written and concise, providing valuable information on the Semalt Chrome Scraper Extension. Thank you for sharing your expertise!
Sienna Phillips
I've been searching for a reliable web scraping tool, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension caught my attention. Thank you for the recommendation!
Tony Mitchell
Dilan, your article did a great job of highlighting the benefits of the Semalt Chrome Scraper Extension. It's a powerful tool for web scraping. Thank you!
Kylie Scott
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a while now, and it has made a significant difference in my web scraping projects. Thank you for writing about it, Dilan!
Sean Wright
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was well-written and informative. Thank you for highlighting its benefits!
Gabriella Rodriguez
I've been looking for a tool to make web scraping easier, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to try it out. Thank you for sharing!
Jason Adams
Dilan, your article provided valuable insights into the Semalt Chrome Scraper Extension. It's a tool worth trying for web scraping tasks. Thank you!
Lucy Thompson
I've tried several web scraping tools before, but the Semalt Chrome Scraper Extension seems to offer everything I need. Thanks for writing about it, Dilan!
William Carter
Dilan, your article was informative and well-structured. The Semalt Chrome Scraper Extension is a powerful tool for web scraping. Thank you for the insights!
Emily Rivera
I appreciate Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension. It gave clear instructions on how to use the extension effectively. Thank you!
Julian Mitchell
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was well-written and informative. It's a valuable tool for web scraping. Thank you for sharing!
Sophie Lewis
The Semalt Chrome Scraper Extension seems like a powerful tool. Dilan, your article provided valuable information on its benefits. Thank you!
Isaac Richardson
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was excellent. It explained the benefits of the extension clearly. Thank you for sharing!
Emma Scott
I've been considering using a web scraping tool, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to give it a try. Thank you for the recommendation!
John Ramirez
Dilan, your article was well-written and concise. The Semalt Chrome Scraper Extension seems like a powerful tool for web scraping. Thank you!
Marissa Turner
As someone new to web scraping, I found Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension incredibly helpful. Thank you for the clear instructions!
Owen Mitchell
Dilan, your article highlighted the key features of the Semalt Chrome Scraper Extension effectively. Thank you for sharing this valuable information!
Sophia Peterson
I appreciate Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension. It provided clear instructions on how to use the extension effectively. Thank you!
Leo Davis
I've been searching for a reliable web scraping solution, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to give it a try. Thank you for the recommendation!
Amelia Walker
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was well-written and informative. It provided a clear overview of the extension's benefits. Thank you for sharing!
Maxwell Hernandez
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a while now, and it has been a game-changer for my web scraping projects. Thank you for recommending it!
Zoe Watson
Dilan, your article provided valuable insights into the Semalt Chrome Scraper Extension. It's an essential tool for web scraping. Thank you for sharing!
Eli Taylor
I appreciate Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension. It convinced me to give it a try for my web scraping tasks. Thank you for the recommendation!
Nathan Allen
Dilan, your article was well-written and informative. The Semalt Chrome Scraper Extension is a powerful tool for web scraping. Thank you!
Ella Brooks
I've been looking for a reliable web scraping tool, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to try it. Thank you for the recommendation!
Natalie Hill
Dilan, your article provided valuable insights into the Semalt Chrome Scraper Extension. It's a powerful tool for web scraping. Thank you for sharing!
Connor Ward
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a while now, and it has made web scraping so much easier. Thank you for recommending it, Dilan!
Evelyn Reed
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was informative and well-written. Thank you for highlighting its benefits!
Caroline Murphy
I appreciate Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension. It gave clear instructions on how to use the extension effectively. Thank you!
Blake Collins
I've been searching for a reliable web scraping solution, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to give it a try. Thank you for the recommendation!
Claire Evans
Dilan, your article was well-written and concise. It provided a clear understanding of the Semalt Chrome Scraper Extension and its benefits. Thank you!
Daniel Parker
The Semalt Chrome Scraper Extension seems like a powerful tool for web scraping. Dilan, your article did a great job of explaining its features. Thank you!
Paige Thompson
I've been looking for a reliable web scraping tool, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to try it. Thank you for the recommendation!
Henry Robinson
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension provided valuable insights. It's a powerful tool for web scraping. Thank you for sharing!
Maria Wright
I found Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension incredibly informative. It convinced me to give it a try. Thank you for the clear instructions!
Julian Howard
Dilan, your article effectively highlighted the benefits of the Semalt Chrome Scraper Extension. It's a valuable tool for web scraping. Thank you!
Audrey Watson
The Semalt Chrome Scraper Extension seems like a powerful tool. Dilan, thank you for providing valuable insights into its capabilities!
Tyler Stewart
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was well-written and informative. It's a must-have tool for web scraping. Thank you for sharing!
Annie Morgan
I've been searching for a reliable web scraping tool, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to give it a try. Thank you for the recommendation!
Richard Baker
Dilan, your article provided valuable insights into the Semalt Chrome Scraper Extension. It's a powerful tool for web scraping. Thank you for sharing!
Shannon Rodriguez
The Semalt Chrome Scraper Extension has been a game-changer for my web scraping projects. Dilan, thank you for introducing me to it!
Leo Turner
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was well-written and informative. Thank you for highlighting its benefits!
Claire Butler
I've been looking for a reliable web scraping tool, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to give it a try. Thank you for the recommendation!
Gabriel Foster
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was informative and well-written. It provided clear instructions on how to use the extension effectively. Thank you!
Sean Simmons
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a while now, and it has made my web scraping projects much more efficient. Thank you for recommending it!
Lily Parker
Dilan, your article effectively highlighted the key features of the Semalt Chrome Scraper Extension. Thank you for providing valuable insights into its capabilities!
Hunter Murphy
I appreciate Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension. It provided clear instructions on how to use the extension effectively. Thank you!
Autumn Stewart
I've been searching for a reliable web scraping solution, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to give it a try. Thank you for the recommendation!
Adrian Turner
Dilan, your article was well-written and concise. It provided a clear understanding of the Semalt Chrome Scraper Extension. Thank you for sharing your expertise!
Faith Brooks
The Semalt Chrome Scraper Extension seems like a powerful tool for web scraping. Dilan, your article highlighted its benefits effectively. Thank you!
Dylan Carter
I've been looking for a reliable web scraping tool, and Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension convinced me to try it. Thank you for the recommendation!
Maya Myers
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension was well-written and informative. Thank you for highlighting its benefits!
Connor Evans
I've been using the Semalt Chrome Scraper Extension for a while now, and it has made web scraping so much easier. Thank you for recommending it, Dilan!
Ella Phillips
Dilan, your article on the Semalt Chrome Scraper Extension provided valuable insights. It's a powerful tool for web scraping. Thank you for sharing!
Christian Collins
I appreciate Dilan's article on the Semalt Chrome Scraper Extension. It gave clear instructions on how to use the extension effectively. Thank you!

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport