Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Semalt: hoe gegevens uit websites te extraheren met Heritrix en Python

Webscraping, ook wel web-data-extractie genoemd, is een geautomatiseerd proces van ophalen en verkrijgen semi-gestructureerde gegevens van websites en opslaan in Microsoft Excel of CouchDB. Onlangs zijn er veel vragen gerezen over het ethische aspect van de extractie van webgegevens.

Website-eigenaren beschermen hun e-commercewebsites met behulp van robots.txt, een bestand dat scraping-termen en beleid bevat. Met de juiste webscraping tool weet u zeker dat u goede relaties onderhoudt met website-eigenaren. Ongecontroleerde, hinderlijke websiteservers met duizenden verzoeken kunnen echter leiden tot overbelasting van de servers, waardoor ze crashen.

Bestanden archiveren met Heritrix

Heritrix is een hoogwaardige webcrawler die is ontwikkeld voor webarchiveringsdoeleinden. Heritrix staat web scrapers toe om bestanden en gegevens van het web te downloaden en archiveren. De gearchiveerde tekst kan later worden gebruikt voor webschrapen.

Het indienen van talrijke verzoeken aan websiteservers veroorzaakt veel problemen voor eigenaars van e-commerce websites. Sommige webschrapers negeren het robots.txt-bestand en gaan door met het verwijderen van beperkte delen van de site. Dit leidt tot schending van websitevoorwaarden en beleid, een scenario dat tot een juridische actie leidt.

Hoe gegevens uit een website extraheren met behulp van Python?

Python is een dynamische, objectgeoriënteerde programmeertaal die wordt gebruikt om nuttige informatie op internet te verkrijgen. Zowel Python als Java gebruiken hoogwaardige codemodules in plaats van een lang geklasseerde instructie, een standaardfactor voor functionele programmeertalen. In webscraping verwijst Python naar de codemodule waarnaar wordt verwezen in het Python-padbestand.

Python werkt met bibliotheken zoals Beautiful Soup om effectieve resultaten te leveren. Voor beginners is Beautiful Soup een Python-bibliotheek die zowel HTML als XML documenten parseert. Python-programmeertaal is compatibel met Mac OS en Windows.

Onlangs hebben webmasters gesuggereerd om Heritrix-crawler te gebruiken om inhoud in een lokaal bestand te downloaden en op te slaan en later Python te gebruiken om de inhoud te schrapen. Het voornaamste doel van hun suggestie is het ontmoedigen van het doen van miljoenen verzoeken aan een webserver, waardoor de prestaties van een website in het gedrang komen.

Een combinatie van Scrapy en Python wordt ten zeerste aanbevolen voor webschrapingprojecten. Scrapy is een door Python geschreven web-scrawling- en webschrapen-framework dat wordt gebruikt om nuttige gegevens van sites te crawlen en extraheren. Om schendingen van het web te voorkomen, controleert u het robots.txt-bestand van een website om te controleren of schrapen is toegestaan of niet.

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - %s, Semalt.com. All rights reserved