Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Semalt, bir Web sayfasından Linkleri Ayıklamak için 8 Etkileşimli Araç öneriyor

Web sitesinden sürekli güncelleştirilen verileri almak istiyor musunuz? Bir web sayfasından URL'leri ayıklamaya mı çalışıyorsunuz? Web sayfalarından bağlantıları ayıklamak en zor görevlerden biridir. Tüm bağlantıları manuel olarak kopyalamak ve kazıymak zorunda kalacaksınız. Oldukça yorucu ve sinir bozucu ve çoğumuz elle bağlantıları çıkarmak için zamanımız yok.

Burada, bir web sayfasındaki URL'leri kolayca ayıklamaya yardımcı olan araçların bir listesini paylaştık.

1. IWebTool Link Extractor

İnternetten bilgi silmenizi sağlayan web tabanlı bir uygulamadır. IWebTool Link Extractor saatte sadece beş istek ve bir freeware sağlar. Bu aracı kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekir. Sorunsuz çalışıyor ve size doğru ve özgün sonuçlar sunuyor. Ne yazık ki, bu aracı kullanarak verileri dinamik sitelerden sıyrılmak için kullanamazsınız.

2. Link Çıkarıcı

Bir web sayfasından URL'leri ayıklamak için en kullanışlı ve güçlü araçlardan biridir. Link Extractor ile veriyi CSV ve JSON dosyalarına aktarabilir ve zaman ve enerjinizden tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, URL'leri tablo şeklinde görüntüler ve gereksinimlerinize göre çeşitli bağlantıları ekleyebilir veya hariç tutabilirsiniz.

3. FireLink Raporu

Bir Firefox eklentisi, farklı web sitelerinden ve bloglardan bağlantıları çıkarmak için kullanılabilir. FireLink Raporu, sayfadaki tüm bağlantıları içeren bir rapor oluşturur ve dahili ve harici URL'leri ayıklamak için kullanılabilir. Programcılar, kodlayıcılar, web yöneticileri ve geliştiriciler için nispeten yeni ama harika bir uygulamadır.

4. SEM Link Extractor

SEM, inanılmaz ve kapsamlı bir bağlantı çıkarıcıdır. Bu Firefox eklentisi herhangi bir bilgisayara veya mobil cihaza kolayca yüklenebilir. Etkinleştirildikten sonra, bir web sitesinden istediğiniz kadar çok bağlantıyı istediğiniz gibi sıyırmak için SEM Link Extractor'ı kullanabilirsiniz.

5. SEOquake Link Extractor

Bu araç, zengin bağlantılar gösterir ve doğru sonuçlar sağlar. Ayrıca, haber web sitelerinden (CNN ve BBC gibi), seyahat portallarından (Trivago ve TripAdvisor gibi) ve e-ticaret sitelerinden (Alibaba, Amazon ve eBay gibi) veri sıyırmak için SEOquake Link Extractor'ı kullanabilirsiniz.

6. OutWit Hub Link Çıkarıcı

OutWit Hub'ın tanıtıma ihtiyacı yok; internetteki en iyi ve en güçlü veri kazıma araçlarından biridir. Kaliteden ödün vermeksizin bir web sayfasından URL'leri ayıklamak istiyorsanız, OutWit Hub Link Extractor sizin için doğru seçenektir. Çeşitli gelişmiş özelliklere sahiptir ve çok çeşitli şekillerde yapılandırılabilir. Bu aracı kullanarak hem dahili hem harici bağlantıları ayıklayabilirsiniz. OutWit Hub Link Extractor ayrıca çeşitli filtreleme seçenekleri sunar.

7. PowerShell

PowerShell'in en son sürümü (PowerShell 3) bir web sitesinden URL'leri ayıklamak için kullanılabilir. En iyi kullanıcı dostu arayüzü ve makine öğrenme teknolojisi ile bilinir. PowerShell 3 ile, verileri PDF dosyalarından ve HTML belgelerinden de kazıyabilirsiniz.

8. Octoparse

Octoparse kodlamadan web verilerini sıyırmaya yardımcı olan bulut tabanlı web tarayıcısıdır. Bir web sayfasından farklı bağlantıları ayıklamak için bu aracı da kullanabilirsiniz. Octoparse, tıkladığınız anda bağlantıları doğru bir şekilde bulmak için gelişmiş bir makine öğrenme algoritması uygular.

George Forrest
Thank you all for your comments! I appreciate your engagement with the article. Please let me know if you have any further questions.
John
Great article, George! Semalt seems to offer some useful tools for extracting links from web pages. I'll definitely give them a try!
George Forrest
Thank you, John! I'm glad you found the article helpful. Let me know how your experience goes with Semalt’s tools!
Sarah
I've been looking for such interactive tools to extract links from web pages! This article came at the perfect time. Thanks, George!
George Forrest
You're welcome, Sarah! I'm glad the article was timely for you. Let me know if you have any questions or need further assistance.
Emily
Excellent article, George! I appreciate the recommendations. Semalt's interactive tools seem like a great addition to my toolkit.
George Forrest
Thank you, Emily! I'm thrilled to hear that you found the recommendations valuable. Happy exploring with Semalt’s tools!
Ryan
I've tried Semalt's tools before, and they really helped me extract links from web pages efficiently. I can vouch for their effectiveness!
George Forrest
Thanks for sharing your experience, Ryan! It's great to hear that you found Semalt's tools effective. Their reliability is definitely one of their strengths.
Melissa
I've never heard of Semalt before, but after reading this article, I'm interested in exploring their interactive tools. Thanks for bringing this to my attention, George!
George Forrest
You're welcome, Melissa! I'm glad I could introduce you to Semalt. I'm confident their tools will be a valuable addition to your workflow.
Andrew
Could you provide more information about the pricing and availability of Semalt's interactive tools? I'd love to give them a try if they are within my budget.
George Forrest
Certainly, Andrew! Semalt offers both free and paid plans for their interactive tools. You can visit their website for more details on pricing and availability.
David
This article was spot on! Semalt's interactive tools are game-changers in link extraction. Thanks for sharing this valuable information, George!
George Forrest
Thank you, David! I'm glad you found the article valuable. Semalt's tools indeed have the potential to make link extraction more efficient and effective.
Olivia
I appreciate the recommendations, George. I'll definitely give Semalt's interactive tools a try. They seem like they can save a lot of time in link extraction.
George Forrest
You're welcome, Olivia! I'm happy to hear that you found the recommendations helpful. I hope Semalt's tools streamline your link extraction process.
Sophia
Great suggestions, George! I can't wait to try out Semalt's interactive tools. Link extraction can be quite a time-consuming task, and these tools seem promising!
George Forrest
Thank you, Sophia! You're right, link extraction can be time-consuming, but Semalt's tools aim to alleviate that burden. I hope they prove useful to you!
Julian
I've used Semalt's interactive tools for link extraction, and they have been a game-changer for me. Highly recommend giving them a try!
George Forrest
Thanks for sharing your experience, Julian! It's always great to hear positive feedback about Semalt's tools. They continue to be a reliable choice for many.
Grace
The article provides valuable insights, George. I'll definitely explore Semalt's interactive tools for link extraction. Thanks!
George Forrest
You're welcome, Grace! I'm glad you found the article insightful. I'm confident Semalt's tools will prove beneficial in your link extraction endeavors.
Thomas
Semalt's interactive tools seem to have some unique features. Looking forward to trying them out. Thanks for sharing this, George!
George Forrest
Thank you, Thomas! I'm glad you found Semalt's tools intriguing. I'm sure you'll enjoy exploring their unique features. Let me know if you have any questions along the way.
Emma
This article is a must-read for anyone involved in link extraction. Thanks for highlighting Semalt's interactive tools, George!
George Forrest
You're welcome, Emma! I'm glad you found the article informative. Semalt's interactive tools have gained recognition among professionals in the field of link extraction.
Michael
Thanks for bringing Semalt to my attention, George. I'm impressed with the range of interactive tools they offer for link extraction.
George Forrest
You're welcome, Michael! Semalt indeed offers a wide range of interactive tools to enhance link extraction. I hope you find them useful in your work.
Natalie
I had no idea about Semalt's interactive tools before reading this article. Thank you, George, for enlightening me!
George Forrest
You're welcome, Natalie! I'm glad I could introduce you to Semalt's interactive tools. They have a lot to offer in terms of link extraction.
Rachel
Semalt's interactive tools seem really promising for link extraction. Thanks for sharing this informative article, George!
George Forrest
Thank you, Rachel! I'm glad you found the article informative. Semalt's tools aim to simplify link extraction and enhance productivity.
Luke
I've been using Semalt's interactive tools for a while now, and they have significantly improved my link extraction process. Kudos to Semalt!
George Forrest
That's wonderful to hear, Luke! Semalt's tools have proven to be a valuable asset for many professionals in the field. Keep up the great work!
Blake
Semalt's interactive tools are worth checking out. They could save a lot of time and effort in link extraction. Thanks for sharing this, George!
George Forrest
You're welcome, Blake! I'm glad you found Semalt's tools intriguing. I hope they streamline your link extraction process and boost efficiency.
Alexis
I appreciate the recommendations, George. Semalt's interactive tools seem like a perfect solution for efficient link extraction.
George Forrest
Thank you, Alexis! I'm glad you found the recommendations valuable. Semalt's tools aim to enhance efficiency in link extraction, and I'm confident they can achieve that for you.
Brandon
I've been using Semalt's interactive tools, and they have significantly sped up my link extraction process. Highly recommended!
George Forrest
Thanks for sharing your experience, Brandon! Semalt's tools are designed to optimize the link extraction process, and it's great to hear they have benefited you.
Jessica
I find extracting links from web pages quite tedious. Semalt's interactive tools seem like they can simplify the process. Thanks for sharing, George!
George Forrest
You're welcome, Jessica! I totally understand the tediousness of link extraction. Semalt's tools aim to simplify the process, saving you time and effort.
Aaron
I've heard great things about Semalt's interactive tools. After reading this article, I'm even more excited to try them out!
George Forrest
That's fantastic, Aaron! I'm glad the article increased your excitement to try Semalt's tools. I'm sure they won't disappoint!
Laura
I'm impressed with the range of tools Semalt offers for link extraction. Thanks for sharing this valuable information, George!
George Forrest
You're welcome, Laura! Semalt has indeed done an excellent job with their range of tools, aiming to address various needs in the field of link extraction.
William
Semalt's interactive tools have made link extraction so much easier for me. I highly recommend giving them a shot!
George Forrest
Thanks for sharing your experience, William! I'm glad to hear that Semalt's tools have simplified your link extraction process. They aim to provide efficient solutions for professionals like you.
Samantha
I've been using Semalt's interactive tools for a while now, and I can't imagine going back to manual link extraction. They have significantly improved my workflow!
George Forrest
That's wonderful to hear, Samantha! Semalt's tools have the power to revolutionize workflows by streamlining link extraction. Keep up the great work!
Anthony
I've been curious about Semalt's interactive tools, and this article provided the information I needed. Thanks, George!
George Forrest
You're welcome, Anthony! I'm glad the article satisfied your curiosity about Semalt's tools. They have a lot to offer in terms of link extraction.
Amy
Semalt's interactive tools seem promising. I'll definitely give them a try. Thanks for sharing this, George!
George Forrest
You're welcome, Amy! I'm glad you found Semalt's tools promising. I hope they prove to be a valuable addition to your link extraction toolkit.
Christopher
Thanks for introducing me to Semalt's interactive tools, George. They seem like a game-changer for link extraction!
George Forrest
You're welcome, Christopher! Semalt's tools do have the potential to transform the link extraction process. I hope they bring favorable results for you.
Lauren
I've been struggling with link extraction lately. Semalt's interactive tools come as a ray of hope for simplifying the process. Thanks, George!
George Forrest
You're welcome, Lauren! I understand the struggles of link extraction, but Semalt's tools are designed to bring simplicity to the process. I'm confident they'll be helpful to you.
Kevin
Link extraction can be quite tedious, but Semalt's interactive tools seem like they can make it less daunting. Thanks for the informative article, George!
George Forrest
You're welcome, Kevin! I'm glad you found the article informative. Semalt's tools aim to ease the tediousness of link extraction, providing a more manageable approach.
Stephanie
I had never heard of Semalt before, but their interactive tools seem like a valuable asset for link extraction. Thanks for sharing, George!
George Forrest
You're welcome, Stephanie! I'm glad I could introduce you to Semalt. Their tools are indeed a valuable asset for professionals involved in link extraction.
Jonathan
The article was insightful, George. I'll definitely be exploring Semalt's interactive tools for my link extraction tasks. Thanks!
George Forrest
Thank you, Jonathan! I'm glad you found the article insightful. I'm confident Semalt's tools will prove to be a valuable resource in your link extraction tasks.
Nicole
Great article, George! It's always helpful to have interactive tools for link extraction. I'll be checking out Semalt!
George Forrest
Thank you, Nicole! I'm glad you found the article helpful. Semalt's interactive tools are designed to assist professionals like you in link extraction. Enjoy exploring them!
Justin
I've been looking for tools to streamline my link extraction process. Semalt's interactive tools seem like they can do just that. Thanks, George!
George Forrest
You're welcome, Justin! I'm glad you found Semalt's tools promising. They aim to streamline the link extraction process, saving you time and effort.
Vanessa
I've heard great things about Semalt. This article highlights their interactive tools well. Thanks for sharing, George!
George Forrest
You're welcome, Vanessa! I'm glad the article provided a clear overview of Semalt's interactive tools. I hope they meet your expectations!
Robert
Semalt's interactive tools seem like a lifesaver for link extraction. I'll definitely give them a try. Thanks, George!
George Forrest
You're welcome, Robert! I'm glad you found Semalt's tools intriguing. I'm confident they'll simplify your link extraction tasks. Let me know if you have any questions.
Julia
I've been dealing with link extraction challenges recently. Semalt's interactive tools could be the solution I need. Thanks, George!
George Forrest
You're welcome, Julia! I understand the challenges involved in link extraction, but Semalt's interactive tools are designed to overcome those hurdles. I hope they prove beneficial for you!
Patrick
Thanks for introducing me to Semalt's interactive tools, George. They seem like a great addition to any link extraction workflow.
George Forrest
You're welcome, Patrick! Semalt's tools indeed offer valuable features to enhance link extraction workflows. Enjoy exploring their capabilities!
Erica
This article shed light on Semalt's interactive tools for link extraction. Thank you, George, for sharing this wealth of information!
George Forrest
You're welcome, Erica! I'm glad the article provided valuable insights into Semalt's interactive tools. I hope they bring positive changes to your link extraction endeavors.
Vincent
Semalt's interactive tools seem like they can save me a ton of time and effort in link extraction. Thanks for sharing this, George!
George Forrest
You're welcome, Vincent! Semalt's tools aim to optimize the link extraction process, making it more efficient. I hope they prove to be a valuable asset for you.
Alice
I've struggled with link extraction in the past, and Semalt's interactive tools appear to offer a solution. Thanks for the recommendation, George!
George Forrest
You're welcome, Alice! I understand the challenges of link extraction, but Semalt's interactive tools are designed to ease those struggles. I hope they provide the solution you're seeking!
Jason
Semalt's interactive tools look promising. I'll definitely give them a try. Thanks for sharing, George!
George Forrest
You're welcome, Jason! I'm glad you found Semalt's tools promising. I'm confident they'll assist you in your link extraction tasks. Let me know if you have any questions along the way.
Eric
I've been using Semalt's interactive tools for link extraction, and they have significantly improved my productivity. Highly recommend!
George Forrest
That's fantastic, Eric! Semalt's tools have a track record of optimizing productivity in link extraction. Keep up the great work!
Claire
Link extraction can be quite time-consuming. Semalt's interactive tools seem like they can provide a much-needed efficiency boost. Thanks for bringing this to our attention, George!
George Forrest
You're welcome, Claire! I understand the time-consuming nature of link extraction, but Semalt's interactive tools aim to provide that much-needed efficiency boost. I hope they serve you well!
Mark
I've been looking for tools to simplify link extraction. Semalt's interactive tools seem like they can do just that. Thanks for sharing, George!
George Forrest
You're welcome, Mark! I'm glad you found Semalt's interactive tools intriguing. They aim to simplify the link extraction process, saving you time and effort. Enjoy exploring them!
Christina
I appreciate the recommendations, George. Semalt's interactive tools seem like they can be a game-changer for link extraction tasks.
George Forrest
Thank you, Christina! I'm glad you found the recommendations helpful. Semalt's interactive tools aim to revolutionize link extraction tasks, providing a more efficient approach.
Timothy
This article provided valuable insights into Semalt's interactive tools. Thanks for sharing, George!
George Forrest
You're welcome, Timothy! I'm glad you found the article insightful. Semalt's interactive tools have gained recognition as valuable resources for professionals involved in link extraction.
Pamela
I've been struggling with link extraction, but Semalt's interactive tools seem like they can be a game-changer. Thanks, George!
George Forrest
You're welcome, Pamela! I understand the struggles of link extraction, but Semalt's interactive tools have the potential to simplify the process for you. I hope they prove beneficial!
Daniel
Thanks for the valuable article, George. Semalt's interactive tools seem like a great solution for link extraction challenges.
George Forrest
You're welcome, Daniel! I'm glad you found the article valuable. Semalt's interactive tools are indeed designed to address the link extraction challenges faced by professionals like you. Let me know if you have any questions.
Michelle
I've been struggling with link extraction lately, but after reading this article, I'm excited to give Semalt's interactive tools a try. Thanks for sharing, George!
George Forrest
That's fantastic, Michelle! I'm glad the article sparked excitement in trying out Semalt's interactive tools. I'm confident they'll help alleviate your link extraction struggles. Enjoy exploring!

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport