Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Semalt: Chrome'da Bir Site Nasıl İndirilir?

Google Chrome şimdi bir siteyi çevrimdışı tarama için indirmenize izin veriyor ve iyi bir nedenle veya başka bir nedenle WiFi'lerinden uzaktaki kişiler için haberler. Kaliteden ödün vermeksizin kısmen veya tüm web sitelerini, videoları, ses dosyalarını ve görüntüleri kolayca indirebilmek için çok sayıda uygulama ve Chrome uzantısı arasından seçim yapabilirsiniz.

 1. SaveFrom.net: 

SaveFrom.net, Chrome'da bir siteyi indirmek için en iyi uygulamalardan biridir. Bu hizmetle, herhangi bir videoyu, metin dosyasını veya görüntüyü yalnızca birkaç tıklama ile sabit sürücüye indirebilirsiniz. SaveFrom.net, otomatik düğmeye sahiptir, böylece işlem daha kolay ve basit hale gelir. İçeriği Twitter'dan ve Facebook'dan da indirebilir veya medya dosyalarını indirebilir ve bunları MP4, MP3, 3GP WEBM ve FLV'ye dönüştürebilirsiniz. Program iki şekilde çalışır: bir web uygulaması (Windows ile uyumludur) ve bir üçüncü taraf uzantısı aracılığıyla.

 2. PDF olarak kaydet: 

PDF olarak kaydet, bir siteyi Chrome'da indirmenize izin verir ve birden çok görevi gerçekleştirmek için interaktif bir HTML-PDF web servisi kullanır . Bu uzantı, gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir ve ücretli bir hesap için de kayıt olabilirsiniz. Kullanılabilecek seçenekler sayfa yönlendirme, parola koruması, sayfa boyutu, kenar boşlukları ve başlangıç görünümüdür. Tüm bu seçenekler, çalışmalarınızı bir ölçüde kolaylaştırabilir.

3. MediaSave - Bedava müzik indirin:

MediaSave ile YouTube, DailyMotion ve benzerlerini hedefleyebilirsiniz. siteler ve rahatlıkla Chrome'da içerik indirme Bu uygulama şarkı, podcast, sesli kitap, film ve benzeri çok sayıda müzik dosyasını indirmenize izin verir.MP4, MP3, VND, WEBM, Wav. Bu uzantıyı yüklemek için Lisans sözleşmesini kabul etmeniz gerekir.

 4. vGet Uzantısı: 

Web içeriğini akışla indirmek veya indirmek istiyorsanız, vGet Uzantısı'nı seçebilirsiniz, bir siteyi indirip bir DLNA özellikli TV ile paylaşmanızı sağlar Geliştiriciler, bu uzantının web içeriğini hızlı bir hızda yüklemek için tasarlandığını iddia eder, böylece dinamik web belgelerini indirmek için kullanabilirsiniz kolaylıkla.

 5. Web Kazıyıcı: 

Bir siteyi anında Chrome'da indirmenize izin veren en iyi Google Chrome uzantıları arasındadır. ikincisi Web Kazıyıcı, site haritaları oluşturabilir ve kaliteden ödün vermeden veri / bilgi çıkartabilir. Genellikle farklı web sayfalarında gezinir ve gereksinimlerinize göre tüm veya kısmi web belgelerini indirir. Tüm işletim sistemleriyle uyumludur ve Chrome Web Mağazası'nda anında indirilebilir.

 6. SayfaArşiv: 

Bir siteyi Chrome'da indirmek ister misiniz? PageArchiver, hem basit hem de dinamik siteleri hedeflemenize ve bunları tamamen veya kısmen indirmenizi sağlar. Verileri HTML veya CSV dosyalarına aktarabilir veya çevrimdışı tarama için sabit sürücüye kaydedebilirsiniz. Ayrıca doğru web içeriğini seçmek için farklı web sayfalarını, URL'leri, etiketleri, başlıkları ve ürün açıklamalarını filtreleyebilirsiniz. Ayrıca arşivleri klavye anahtarı ile (Ctrl-S olarak) yer imi kaydedebilir ve kaydedebilirsiniz.

Nelson Gray
Thank you all for reading my article on how to download a site in Chrome! I hope you found it helpful. If you have any questions or comments, please feel free to ask.
Alex Johnson
Great article, Nelson! I wasn't aware that you could download an entire site using Chrome. This will definitely come in handy for my web development projects.
Nelson Gray
Thank you, Alex! I'm glad you found the article useful. Chrome has some powerful features for web developers, and downloading a site is definitely one of them.
Emily Adams
I tried downloading a site using Chrome, but it was very time-consuming. Are there any tips to speed up the process?
Nelson Gray
Hi Emily! Downloading a site can take time, especially if it has a lot of pages and resources. One way to speed up the process is to limit the depth or number of levels you want to download. This way, you can focus only on the essential parts of the site.
Michael Clark
I've been using Semalt for site analysis, and it's been a great tool. I'm glad to see they have a feature for downloading sites as well.
Nelson Gray
Hi Michael! Yes, Semalt offers a wide range of tools for web developers, including site analysis and downloading features. I'm glad to hear that you find it helpful!
Sara Patel
I've always used offline website downloaders, but I'll give this method a try. Thanks for sharing!
Nelson Gray
You're welcome, Sara! Using Chrome's built-in features can be a convenient alternative to standalone offline website downloaders. I hope it works well for you!
Mark Johnson
This was a very helpful article, Nelson. I had no idea that Chrome had this capability. It will save me a lot of time when I need to study the structure of websites for my web design projects.
Nelson Gray
Thank you, Mark! I'm glad you found the article helpful. Chrome's site downloading feature can definitely be a time-saver for studying website structures and layouts. Good luck with your web design projects!
Laura Thompson
I encountered a problem while trying to download a site using Chrome. The process interrupted in the middle, and I couldn't resume it. Any ideas on how to fix this?
Nelson Gray
Hi Laura! Interruptions during site downloads can happen due to various reasons. One possible solution is to use a download manager extension for Chrome, which can help you resume interrupted downloads. You can give it a try and see if it resolves the issue.
Daniel Wilson
Thanks for the tip, Nelson! I've had the same problem before, and using a download manager really helped. It's a great workaround for interrupted site downloads.
Nelson Gray
You're welcome, Daniel! I'm glad the download manager worked for you. It's a handy solution for dealing with interrupted site downloads. Let me know if you have any more questions!
Jessica Lee
I've never tried downloading a site before, but this article has inspired me to give it a go. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
That's great to hear, Jessica! It's always worth trying new things in web development. I hope the site downloading process goes smoothly for you. Feel free to reach out if you need any assistance!
Gregory Reed
I've been using other tools for site downloads, but I'll definitely give this method a try. Chrome seems to have everything I need!
Nelson Gray
Hi Gregory! Chrome has a lot of powerful features for web developers, and site downloading is just one of them. Give it a try, and I'm sure you'll find it convenient. Let me know if you have any questions!
Sophia Wright
I'm excited to try this out! Being able to download entire sites will help me with my web scraping projects. Thanks for the article, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Sophia! I'm glad the article could be helpful for your web scraping projects. Feel free to reach out if you encounter any issues or have further questions. Happy site downloading!
Kevin Robinson
I didn't know about Chrome's site downloading feature. This will definitely be useful for analyzing competitor websites. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
Hi Kevin! You're absolutely right. Chrome's site downloading feature can be valuable for competitor analysis and studying website structures. I'm glad you found it helpful!
Sophie Lewis
I've been a Semalt user for a while, and I must say I'm impressed with their range of tools. The site download feature will be a welcome addition to my toolkit!
Nelson Gray
Hi Sophie! Semalt does offer an impressive range of tools for web developers. I'm glad the site download feature will be a valuable addition to your toolkit. Let me know if you have any questions or need further assistance!
Peter Evans
I've been using Semalt's site analysis tool, and it's been incredibly helpful. I'll definitely check out the site download feature as well. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Peter! Semalt's site analysis tool is indeed powerful, and I'm glad it has been helpful to you. The site download feature is another great tool to explore. Let me know if you have any feedback or questions!
Isabella Martinez
Downloading sites using Chrome seems like a convenient way to create backups. Thanks for sharing this, Nelson!
Nelson Gray
Hi Isabella! You're absolutely right. The site download feature in Chrome can be used to create backups of websites, which can be useful for various purposes. I'm glad you found it valuable!
Melissa Thompson
I've been using Semalt's services for SEO analysis, but I haven't explored their site download feature. It's great to know they provide such a comprehensive toolkit!
Nelson Gray
Hi Melissa! Semalt does offer a comprehensive range of tools for web developers, including the site download feature. It's worth exploring the different capabilities they provide. Let me know if you have any questions!
Luke Turner
Thanks for the article, Nelson! I often need to analyze the structure of websites, and being able to download them in Chrome will save me a lot of time.
Nelson Gray
You're welcome, Luke! I'm glad the article resonated with you. Analyzing website structures is indeed an important task for web developers, and Chrome's site download feature can be a valuable time-saver. Let me know if you have any more questions!
Olivia Walker
I've always found Semalt to be a reliable brand, and their site download feature seems to be another valuable addition. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
Hi Olivia! Semalt is indeed a reliable brand, and their site download feature is just one of the many valuable tools they offer. I'm glad you found it helpful!
Jack Morris
I've tried downloading a site using other methods, but they often miss some resources. Does Chrome's site download feature ensure that all resources are captured?
Nelson Gray
Hi Jack! Chrome's site download feature does its best to capture all the resources used by the site, such as images, CSS files, and JavaScript files. However, there might be some cases where certain resources are missed. It's always a good idea to double-check the downloaded site to ensure nothing important is omitted.
Liam Roberts
I've been using Semalt's SEO analysis tool for a while now, and it has been excellent. I'll definitely give their site download feature a try. Thanks for the informative article, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Liam! I'm glad you're finding value in Semalt's SEO analysis tool. Their site download feature is another great tool to explore. Let me know if you have any questions or need further assistance!
Emma Turner
I've heard great things about Semalt's site analysis tool. It's good to know they also have a site download feature. Thanks for sharing this, Nelson!
Nelson Gray
Hi Emma! Semalt's site analysis tool can indeed be very useful, and their site download feature complements it well. I'm glad you found the information valuable!
Max Wilson
I've been a loyal Semalt user for a long time, and I must say their tools have consistently met my expectations. Excited to try the site download feature too!
Nelson Gray
Hi Max! It's always great to hear from a satisfied Semalt user. Their tools are indeed reliable, and the site download feature is no exception. I hope you find it valuable as well!
Bethany Bennett
Thanks for the article, Nelson! I didn't know Chrome had a site download feature. This will be a great help when I need to analyze websites for my design projects.
Nelson Gray
You're welcome, Bethany! I'm glad the article introduced you to Chrome's site download feature. It can definitely be a valuable tool for analyzing websites and gathering design inspiration. Let me know if you have any more questions!
Marcus Adams
I've been a Semalt user for a while now, and I'm really impressed with their tools. I'll definitely give their site download feature a try. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
Hi Marcus! Semalt does offer impressive tools, and their site download feature is a great addition. I'm glad you found the information useful! Let me know if you have any questions or need further assistance.
Claire Turner
I've used Chrome for years, but I had no idea it had a site download feature! This will definitely be useful for my research projects. Thank you for sharing, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Claire! Chrome's site download feature can be an excellent tool for research projects. I'm glad you found the information valuable. Let me know if you have any further questions!
William Carter
I've been using Semalt's site analysis tool, and it has provided me with valuable insights. I'll be sure to try out their site download feature as well. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
Hi William! I'm glad you found Semalt's site analysis tool helpful. Their site download feature is another valuable tool to explore. Let me know if you have any questions or need assistance!
Julia Scott
I've always used other methods to download sites, but I'll give Chrome's built-in feature a try. Thanks for the article, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Julia! Chrome's built-in site download feature can be a convenient alternative to other methods. I hope it works well for you. Feel free to reach out if you have any questions or need further assistance!
Jake Powell
I didn't know about Semalt's site download feature. It sounds like a useful addition to their toolkit. I'll definitely check it out. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
Hi Jake! Semalt's site download feature is indeed a valuable addition to their toolkit. I'm glad you're interested in exploring it. Let me know if you have any questions or need further information!
Charlotte Williams
I've always used standalone downloaders for site downloads. It's good to know Chrome has this feature built-in. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Charlotte! Chrome's built-in site download feature can be a convenient alternative to standalone downloaders. I'm glad you found the information valuable. Let me know if you have any further questions!
Henry Nelson
Semalt has been a great help for my website optimization tasks. I'll explore their site download feature as well. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
Hi Henry! I'm glad Semalt has been helpful for your website optimization tasks. Their site download feature is another valuable tool to explore. Let me know if you have any questions or need assistance!
Ella Powell
I've been using Semalt for my SEO needs, and I must say their tools are outstanding. Excited to try out the site download feature too. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Ella! Semalt does offer outstanding tools for SEO, and their site download feature is another valuable addition. I'm glad you found the information helpful. Let me know if you have any questions or need further assistance!
David Hill
I've been using other tools for site downloads, but I'll give Chrome's feature a try. Semalt seems to cover everything a web developer needs!
Nelson Gray
Hi David! Chrome's site download feature can indeed be a convenient choice, and Semalt does offer a comprehensive range of tools for web developers. I hope you find the combination useful!
Ruby Rogers
I've used Semalt's SEO tool and it has been a valuable asset. I'll definitely give their site download feature a try. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Ruby! Semalt's SEO tool is indeed valuable, and their site download feature can complement it well. Let me know if you have any questions or need assistance!
Oscar Foster
I've been using Semalt for my website analysis, but I didn't know they had a site download feature too. That's great news! Thanks for sharing, Nelson.
Nelson Gray
Hi Oscar! Semalt's site download feature is indeed a great addition to their toolkit. I'm glad you found the information valuable. Let me know if you have any questions or need further assistance!
Jessie Perry
I've used Chrome for years, but I had no idea it had a site download feature. Thanks for the informative article, Nelson. This will be really useful for my web development projects!
Nelson Gray
You're welcome, Jessie! It's always great to discover new features in tools we've been using for a long time. I'm glad you found Chrome's site download feature useful. Let me know if you have any further questions!
Julian Turner
I've been using Semalt's tools for quite some time now, and they never disappoint. I'm excited to explore their site download feature too. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
Hi Julian! It's always great to hear from satisfied Semalt users. Their site download feature is another valuable tool to explore. I'm glad you found the information useful. Let me know if you have any questions or need assistance!
Lara Watson
I've heard great things about Semalt's tools, and this article confirmed it. I'll definitely give the site download feature a try. Thank you, Nelson!
Nelson Gray
Hi Lara! Semalt does indeed offer great tools for web developers. I'm glad the article confirmed what you've heard. Let me know if you have any questions or need further information!
Kai Cooper
I've been using Semalt's services for a while now, and I'm very satisfied. The site download feature seems like a valuable addition. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Kai! Semalt aims to provide valuable services, and their site download feature is another great addition. I'm glad you found the information helpful. Let me know if you have any questions or need further assistance!
Daisy Carter
I've used other tools for site downloads, but it's good to know Chrome has this feature built-in. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
Hi Daisy! Chrome's site download feature can be a convenient built-in solution compared to standalone tools. I'm glad you found the information valuable. Let me know if you have any further questions!
Sebastian Turner
Semalt's tools have always been reliable for me. Excited to try their site download feature as well. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
Hi Sebastian! Reliability is a key factor when using web development tools, and Semalt indeed aims to provide reliable solutions. I'm glad you're excited to explore their site download feature. Let me know if you have any questions or need assistance!
Stella Powell
I've been using Semalt's tools, and they've tremendously helped me with my web projects. Their site download feature seems promising too. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Stella! I'm glad Semalt's tools have been valuable for your web projects. Their site download feature is another promising addition. Let me know if you have any questions or need further information!
Isaac Hall
I've been considering Semalt for my website optimization tasks, and this article convinced me. Excited to try their tools, including the site download feature. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
Hi Isaac! I'm glad the article could provide the information you needed. Semalt's tools, including the site download feature, can be valuable for website optimization tasks. Let me know if you have any questions or need assistance!
Lara Hill
I've been using other downloaders for site downloads, but it's good to know Chrome has this feature. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Lara! Chrome's built-in site download feature can be a convenient alternative to standalone downloaders. I'm glad you found the information useful. Let me know if you have any further questions!
Daniel Turner
I've been a Semalt user for a while, and their tools have always assisted me in my web development tasks. I'm excited to explore the site download feature too. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
Hi Daniel! It's always great to hear from satisfied Semalt users. Their site download feature can be another valuable tool for your web development tasks. I'm glad you found the information helpful. Let me know if you have any questions or need assistance!
Maria Foster
I didn't know about Chrome's site download feature. This will be a great help for my web analysis projects. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Maria! Chrome's site download feature can be a useful tool for web analysis projects. I'm glad you found the information valuable. Let me know if you have any further questions!
Jack Turner
I've been using Semalt's website analyzer, and it has been very helpful. Excited to try their site download feature as well. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
Hi Jack! I'm glad Semalt's website analyzer has been helpful for you. Their site download feature is another valuable addition to explore. Let me know if you have any questions or need further assistance!
Victoria Cooper
I've never tried downloading a site before, but this article has piqued my interest. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Victoria! Trying out new methods and features in web development can be exciting. Let me know if you have any questions or need further information!
Oliver Rogers
I've used Semalt's tools, and they've been excellent. I'm impressed with the range of features they offer. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
Hi Oliver! It's always great to hear positive feedback about Semalt's tools. They indeed offer a wide range of features for web developers. I'm glad you found the information valuable!
Alice Turner
I've been using Semalt for site analysis, and it's been a great tool. Excited to explore their site download feature too. Thanks, Nelson!
Nelson Gray
You're welcome, Alice! I'm glad Semalt's site analysis tool has been helpful to you. Their site download feature can be another great tool to explore. Let me know if you have any questions or need assistance!
Oliver Bennett
I've tried downloading websites using other methods, but they were often time-consuming. I'll give Chrome's feature a try. Thanks for sharing, Nelson!
Nelson Gray
Hi Oliver! Time-consuming site downloads can be frustrating. Chrome's site download feature can help alleviate that, so I hope it works well for you. Let me know if you have any further questions!
Grace Mitchell
This article came at the perfect time! I was just looking for a way to download a site. Thank you, Nelson!

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport