Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Semalt Expert werkt aan extractiehulpmiddelen voor website-gegevens

Webscraunch omvat het verzamelen van websitegegevens met behulp van een webcrawler . Mensen gebruiken hulpprogramma's voor het extraheren van websitedata om waardevolle informatie te verkrijgen van een website die beschikbaar kan zijn voor export naar een ander lokaal opslagstation of een database op afstand. Een web scraper-software is een tool die kan worden gebruikt om website-informatie zoals productcategorieën, volledige website (of delen), inhoud en afbeeldingen te crawlen en te oogsten. U kunt elke website-inhoud van een andere site krijgen zonder een officiële API om met uw database om te gaan.

In dit SEO-artikel zijn er de basisprincipes waarmee deze hulpprogramma's voor het onttrekken van websitegegevens werken. U kunt leren hoe de spin het crawlproces uitvoert om op een gestructureerde manier websitegegevens op te slaan voor het verzamelen van websitegegevens. We zullen de BrickSet website data-extractie tool overwegen. Dit domein is een community-gebaseerde website die veel informatie over LEGO-sets bevat. Je zou in staat moeten zijn om een functioneel Python-extractietool te maken dat naar de BrickSet-website kan reizen en de informatie als datasets op je scherm kan opslaan. Deze webschraper is uitbreidbaar en kan toekomstige wijzigingen in de werking ervan opnemen.

Benodigdheden

Om een Python-webscrapper te maken, heb je een lokale ontwikkelomgeving voor Python 3 nodig. Deze runtime-omgeving is een Python API of Software Development Kit voor het maken van enkele van de essentiële onderdelen van uw webcrawler-software. Er zijn een paar stappen die u kunt volgen bij het maken van deze tool:

Een basisschraper maken

In deze fase moet u webpagina's van een website systematisch kunnen vinden en downloaden. Van hieruit kunt u de webpagina's nemen en de gewenste informatie uit de pagina's halen. Verschillende programmeertalen kunnen dit effect bereiken. Uw crawler moet meer dan één pagina tegelijk kunnen indexeren en de gegevens op verschillende manieren kunnen opslaan.

Je moet een Scrappy-klasse van je spin nemen. Onze spinnaam is bijvoorbeeld brickset_spider. De uitvoer moet er als volgt uitzien:

pip install script

Deze codestring is een Python Pip die op dezelfde manier kan voorkomen als in de string:

mkdir brickset-scraper

Deze tekenreeks maakt een nieuwe map aan. U kunt er naartoe navigeren en andere commando's zoals touch-invoer als volgt gebruiken:

touch scraper.py

View more on these topics

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - %s, Semalt.com. All rights reserved