Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Ürün açıklamalarınızda Amazon'un uzun kuyruklu anahtar kelimeleri eklemek mantıklı mı?

Bu günlerde Amazon'da satış yapmak, bu küresel perakende platformundaki satıcılar arasındaki şiddetli rekabete bağlı olarak çok çaba gerektiriyor. Potansiyel Amazon satıcıları, Amazon e-ticaret oyununun başında kalmak ve kullanıcılara rekabetçi fiyat sunmak için profesyonel araçlar kullanmaktadır. Diğerleri Amazon'un popülerliğini umuyor ve potansiyel kazançlarını kaybeden pasif bir modda çalışıyorlar.

Amazon'daki satışlarınızı artırmanın birincil yolu, kazanan bir optimizasyon kampanyası ve anahtar kelime araştırması yapmaktır. Birçok satıcı, anahtar kelime araştırması aşamasında zorluk çekiyor çünkü özellikle Google veya Bing gibi genel arama sistemlerinden farklı Amazon arama motoru için nasıl bir soruşturma yapılacağını bilmiyorlar.

Bu makale Amazon anahtar kelime araştırma özelliklerine ayrılmıştır. Ayrıca, optimizasyon ve satış artırımı listelemek için uzun kuyruk anahtar kelimelerin rolünü açıklayacağım.

Uzun kuyruklu anahtar kelimeler, Amazon giriş optimizasyonunu nasıl etkiler?

Resmi istatistik verilerine göre Amazon, fırsatlarının% 57'sinden fazlasını kuyruklu anahtar kelimelerden kazanıyor. Ayrıca, uzun kuyruklu anahtar kelimeler, benzersiz müşterinin sorgularını karşıladıkları için PPC ürün listelemelerini optimize etmek için yararlıdır. Bu kelimeler çok rekabetçi değildir ve rekabetçi tıklama başı anahtar kelimeler elde etmek için size bir fırsat sunar.

Uzun kuyruklu arama terimleri, daha spesifik ve ortalama anahtar kelimelerden daha uzun. Belli bir müşterinin satın alma amacını ifade eder ve genellikle satın alınmasına yol açar.

Bu yüzden, potansiyel müşterilerin ürünlerinizi bulmak için kullandığı doğru uzun kuyruk anahtar kelimelerini bulmaktır. AMZ Tracker veya Scientific Seller gibi bazı anahtar kelime araştırma yazılımlarını kullanarak bu kelimeleri bulabilirsiniz. Daha kesin, uzun kuyruklu terimleri bulmak için burada, yüksek hacimli spesifik olmayan anahtar kelimelerle başlamanız gerekir.

Ayrıca, pazar nişinizi analiz ederek anahtar kelime araştırmalarınızı manuel olarak yapabilirsiniz. Ayrıca, anahtar fikrinizin bazılarını ödünç almanız için TOP niş rakiplerinizi araştırabilirsiniz.


Ürün listelemenizde uzun kuyruklu arama terimleri nasıl kullanılır?

Her şeyden önce, tek kelimeyi alıp ürün açıklamanıza ve mermilerinize eklemelisiniz. Başlığınıza en alakalı yüksek hacimli anahtar kelimeleri girmek mantıklıdır. Ardından, geri kalan öğelerinizi ürün listelemize yayarak doğal görünmesini sağlayın. Açıklamanıza çok fazla alanınız olduğu uzun kuyruklu arama terimlerinin eklenmesi önerilir.

Amazon'larda ürünlerinizi tanıtmak isterseniz, Amazon ödemeli kampanyanız için uzun kuyruklu arama terimlerini kullanabilirsiniz. Paranızı kurtarmanız ve daha fazla kâr elde etmeniz için size yardımcı olacaktır. Bu kelimeler özeldir, iyi dönüşüm sağlama eğilimindedir ve daha yüksek bir tıklama oranı elde etme ihtimalleri yüksektir.

Dikkat etmeniz gereken tek şey, uzun kuyruklu arama terimlerinin trafiği, yüksek hacimli kısa anahtar kelimelerden daha düşük olacaktır. Bununla birlikte, trafikte sıfır olabilecek kısa arama terimlerini sıralamaya aykırıdır.

Artem Abgarian
Thank you all for reading my article on Amazon Long Tail Anahtar Kelimeler! I hope you find it helpful.
Emma
Great article, Artem! Long tail keywords are indeed important for improving personal rankings on Amazon.
Mark
I've been focusing on long tail keywords for my Amazon listings, and I've seen positive results. Highly recommend it!
Linda
Thanks for the informative post, Artem. I've been neglecting long tail keywords. It's time to make some changes.
Andrew
Artem, can you give some examples of long tail keywords for Amazon?
Artem Abgarian
Sure, Andrew! Long tail keywords for Amazon can be more specific and targeted. For example, instead of 'shoes,' you can use 'women's running shoes size 9' to attract more relevant customers.
Elizabeth
Artem, do long tail keywords affect Amazon ads as well?
Artem Abgarian
Absolutely, Elizabeth! Including long tail keywords in your Amazon ads can improve their relevance and reach. It helps in reaching the right audience.
William
I didn't realize the impact of long tail keywords on Amazon rankings. Definitely going to implement them in my listings.
Artem Abgarian
That's great to hear, William! Let me know if you have any questions while implementing long tail keywords.
Sophia
Hi Artem! Is there any tool you recommend for finding long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Sophia! Yes, there are several tools available. One popular tool is 'Keyword Tool for Amazon.' It can help you find relevant long tail keywords based on your main keyword.
Sophia
Thank you, Artem! I'll check out the 'Keyword Tool for Amazon'.
Artem Abgarian
You're welcome, Sophia! Let me know if you need any further assistance.
David
Artem, do you have any tips on optimizing product descriptions with long tail keywords?
Artem Abgarian
Certainly, David! When optimizing product descriptions, try to naturally incorporate long tail keywords without keyword stuffing. Descriptions should remain informative and engaging for users.
David
Got it, Artem! I'll work on optimizing my product descriptions accordingly.
Artem Abgarian
That's great, David! Wishing you success in optimizing your product descriptions.
Olivia
Artem, are there any specific tools to track the performance of long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Olivia! Yes, you can use Amazon's own advertising console, called 'Amazon Advertising,' to track the performance of your long tail keywords. It provides insights and data on keyword performance.
Olivia
Thank you, Artem! I appreciate your guidance.
Artem Abgarian
You're welcome, Olivia! If you have any further questions, feel free to ask.
Jennifer
Artem, how often should I update my long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Jennifer! It's recommended to regularly review and update your long tail keywords based on market trends, customer search behavior, and competition. Aim for periodic optimization.
Jennifer
Thank you, Artem! I'll make sure to keep my long tail keywords up to date.
Artem Abgarian
You're welcome, Jennifer! Best of luck with your Amazon listings.
Eric
Artem, have you seen a significant increase in sales after implementing long tail keywords?
Artem Abgarian
Hi Eric! Long tail keywords alone may not guarantee a significant increase in sales, but they can definitely help in attracting more relevant customers and improving rankings. It's important to have a comprehensive strategy.
Eric
Understood, Artem! Thanks for clarifying that.
Artem Abgarian
You're welcome, Eric! If you have any more questions, feel free to ask.
Emily
Artem, how long does it usually take to see the effects of long tail keywords on Amazon rankings?
Artem Abgarian
Hi Emily! The timeframe can vary depending on factors like competition, product niche, and overall listing optimization. It's best to monitor your rankings and make adjustments as needed.
Emily
Thank you, Artem! I'll keep an eye on my rankings.
Artem Abgarian
You're welcome, Emily! I wish you success with improving your Amazon rankings.
Daniel
Artem, is it advisable to use long tail keywords in the product title itself?
Artem Abgarian
Hi Daniel! While it's good to include relevant long tail keywords in the product title, keep in mind that it should still be concise and readable. Prioritize clarity and avoid keyword stuffing.
Daniel
Got it, Artem! I'll ensure my product titles remain clear while incorporating long tail keywords.
Artem Abgarian
That sounds perfect, Daniel! Best of luck with optimizing your product titles.
Michelle
Artem, can long tail keywords help in ranking for multiple Amazon categories?
Artem Abgarian
Hi Michelle! Long tail keywords can certainly help in targeting specific categories and improving rankings within them. However, it's important to tailor your keywords according to the relevant category and audience.
Michelle
Thank you, Artem! I'll make sure to align my long tail keywords with the appropriate Amazon categories.
Artem Abgarian
That's great to hear, Michelle! If you have any further questions, feel free to ask.
Sophie
Artem, do long tail keywords affect organic rankings only or sponsored rankings as well on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Sophie! Long tail keywords can impact both organic rankings and sponsored rankings on Amazon. They contribute to overall relevance and visibility.
Sophie
Thank you for the clarification, Artem!
Artem Abgarian
You're welcome, Sophie! If you have any more questions, feel free to ask.
Robert
Artem, how many long tail keywords should I target per Amazon listing?
Artem Abgarian
Hi Robert! There is no fixed number, but it's generally a good practice to focus on a handful of highly relevant long tail keywords per listing. Quality and relevance are more crucial than quantity.
Robert
Understood, Artem! I'll make sure to prioritize quality over quantity in selecting long tail keywords.
Artem Abgarian
That's the right approach, Robert! Best of luck with your long tail keyword selection.
Daniel
Artem, do long tail keywords have any impact on Amazon's A9 algorithm?
Artem Abgarian
Hi Daniel! The A9 algorithm takes various factors into account, and while long tail keywords are significant, they are not the only determining factor. However, they can help improve the overall relevance and visibility of your listings.
Daniel
Thank you for the explanation, Artem!
Artem Abgarian
You're welcome, Daniel! Let me know if you have any more questions.
Natalie
Hi Artem! Can you share any success stories where long tail keywords made a significant difference in Amazon rankings?
Artem Abgarian
Hi Natalie! While I don't have specific success stories to share, there are many sellers who have witnessed positive results with the implementation of long tail keywords. It's a practice worth exploring.
Natalie
Thank you, Artem! I'll give long tail keywords a try and see how they impact my Amazon rankings.
Artem Abgarian
You're welcome, Natalie! Wishing you all the best with your Amazon rankings.
Matthew
Artem, how can I identify the right long tail keywords for my Amazon listings?
Artem Abgarian
Hi Matthew! To identify the right long tail keywords, you can leverage keyword research tools, analyze customer search behavior, competitor analysis, and even take customer feedback into consideration. It's a mixture of data-driven research and understanding your target audience.
Matthew
Thank you for the guidance, Artem! I'll conduct thorough research and choose relevant long tail keywords.
Artem Abgarian
You're welcome, Matthew! If you have any more questions, feel free to ask.
Sophia
Artem, are there any common mistakes to avoid when using long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Sophia! One common mistake is excessive keyword stuffing, which can negatively impact the readability and user experience of your listings. It's important to maintain a balance between optimization and engaging content.
Sophia
Thanks for the advice, Artem! I'll ensure to avoid excessive keyword stuffing.
Artem Abgarian
You're welcome, Sophia! Best of luck with your Amazon listings.
Jennifer
Artem, what is the ideal length for long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Jennifer! There's no strictly defined ideal length, but long tail keywords are generally longer and more specific than broader keywords. They can vary from a few words to even a short phrase, depending on the context and relevance.
Jennifer
Thank you, Artem! I'll aim for more specific long tail keywords in my Amazon listings.
Artem Abgarian
That's a good approach, Jennifer! If you need any further assistance, feel free to ask.
Sophie
Artem, can long tail keywords help in targeting a niche market on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Sophie! Absolutely, long tail keywords are great for targeting a niche market on Amazon. By using more specific keywords, you can attract and reach the right audience interested in your niche products.
Sophie
Thank you, Artem! I'll leverage long tail keywords to target my niche market.
Artem Abgarian
You're welcome, Sophie! Wishing you success in targeting your niche market.
Elizabeth
Artem, how frequently should I analyze the performance of my long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Elizabeth! It's a good practice to regularly monitor and analyze the performance of your long tail keywords. Depending on factors like sales velocity and competitive landscape, you can determine the frequency that works best for your business.
Elizabeth
Thank you for the guidance, Artem! I'll make sure to monitor the performance of my long tail keywords.
Artem Abgarian
You're welcome, Elizabeth! If you need any further assistance, feel free to ask.
William
Artem, is it advisable to use long tail keywords in the backend search terms on Amazon?
Artem Abgarian
Hi William! Yes, including long tail keywords in the backend search terms of your Amazon listings can help improve their discoverability. It's an additional opportunity to include relevant keywords.
William
Understood, Artem! I'll make sure to optimize the backend search terms with long tail keywords.
Artem Abgarian
That's excellent, William! Best of luck with optimizing your backend search terms.
Emma
Artem, can Amazon's auto-suggest feature help in finding long tail keywords?
Artem Abgarian
Hi Emma! Yes, Amazon's auto-suggest feature can be a helpful resource in finding long tail keywords. It provides insights into popular search terms and can give you new ideas for relevant keywords.
Emma
Thank you, Artem! I'll make use of Amazon's auto-suggest feature for long tail keyword research.
Artem Abgarian
You're welcome, Emma! If you have any more questions, feel free to ask.
Sophie
Artem, are there any keyword research tools specifically designed for Amazon?
Artem Abgarian
Hi Sophie! Yes, there are several keyword research tools that specifically cater to Amazon sellers. Some popular ones include Helium 10, Jungle Scout, Sonar, and MerchantWords. These tools can help you find relevant long tail keywords for your Amazon listings.
Sophie
Thank you for the recommendations, Artem! I'll explore those tools for my keyword research.
Artem Abgarian
You're welcome, Sophie! Let me know if you need any further assistance.
Michelle
Artem, how can I assess the competition for long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Michelle! To assess the competition for long tail keywords on Amazon, you can analyze the search results for those keywords. Look at the listings that appear and evaluate their relevance, ratings, reviews, and overall optimization. This will give you an idea of the competition level.
Michelle
Thank you, Artem! I'll analyze the search results to better understand the competition for long tail keywords.
Artem Abgarian
You're welcome, Michelle! If you have any more questions, feel free to ask.
Oliver
Artem, can I use long tail keywords in my Amazon product reviews as well?
Artem Abgarian
Hi Oliver! While it's not advisable to stuff long tail keywords in your product reviews, you can naturally include relevant phrases to improve overall visibility. Remember to focus on providing helpful and genuine reviews.
Oliver
Got it, Artem! I'll aim for genuine product reviews while incorporating relevant long tail keywords.
Artem Abgarian
That's the right approach, Oliver! Best of luck with your product reviews and long tail keyword usage.
Ethan
Artem, do you have any advice for optimizing the images on Amazon with long tail keywords?
Artem Abgarian
Hi Ethan! When optimizing images on Amazon, you can focus on incorporating relevant long tail keywords in the image file names and alt tags. Ensure that the keywords accurately describe the image and improve its discoverability.
Ethan
Thank you for the advice, Artem! I'll optimize my Amazon images accordingly.
Artem Abgarian
You're welcome, Ethan! Best of luck with optimizing your Amazon images.
Samuel
Artem, can long tail keywords help in improving the conversion rate on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Samuel! Long tail keywords can indirectly contribute to improving the conversion rate on Amazon. By attracting more relevant and targeted customers, you have a higher chance of converting them into buyers. However, other factors like product quality, pricing, and customer reviews also play a significant role.
Samuel
Thank you for the explanation, Artem!
Artem Abgarian
You're welcome, Samuel! If you have any more questions, feel free to ask.
Olivia
Artem, should I prioritize long tail keywords over broad keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Olivia! It's generally recommended to prioritize long tail keywords over broad keywords on Amazon. Long tail keywords help in attracting more targeted and relevant customers, making them valuable for niche market targeting. However, a mix of both can be beneficial depending on your specific goals.
Olivia
Thank you for the advice, Artem! I'll give more importance to long tail keywords in my Amazon strategy.
Artem Abgarian
You're welcome, Olivia! Best of luck with your Amazon strategy.
Emma
Artem, can you explain the concept of search volume for long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Emma! Search volume refers to the number of searches made by customers using a specific keyword or phrase on Amazon. Long tail keywords, being more specific and less competitive, usually have lower search volumes compared to broader keywords. However, they can still attract highly targeted and relevant customers.
Emma
Thank you for the explanation, Artem! I now understand the significance of search volume for long tail keywords on Amazon.
Artem Abgarian
You're welcome, Emma! If you have any more questions, feel free to ask.
Daniel
Artem, can I include competitor brand names in my long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Daniel! While you can include competitor brand names in your long tail keywords, it's important to be cautious and not engage in any misleading or infringing practices. Ensure that your usage is fair and within the acceptable limits of competition.
Daniel
Got it, Artem! I'll make sure to follow fair competition practices while considering competitor brand names in my keywords.
Artem Abgarian
That's the right approach, Daniel! Best of luck with your long tail keyword strategy.
Sophia
Artem, I've heard about 'keyword cannibalization.' How can I avoid it when using long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Sophia! Keyword cannibalization refers to the situation where multiple pages or listings of yours are competing for the same long tail keywords, resulting in diminished rankings and effectiveness. To avoid it, ensure that each of your listings focuses on unique long tail keywords, targeting different aspects of your business and products.
Sophia
Thank you for the explanation, Artem! I'll make sure to prevent keyword cannibalization in my Amazon listings.
Artem Abgarian
You're welcome, Sophia! If you have any further questions, feel free to ask.
Jennifer
Artem, is there any specific keyword order I should follow when using long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Jennifer! While there's no strict keyword order you must follow, it's generally recommended to prioritize the most relevant and important long tail keywords towards the beginning of your titles, bullet points, and descriptions. This helps in improving the visibility and relevance for both customers and search algorithms.
Jennifer
Thank you for the guidance, Artem! I'll ensure to prioritize my long tail keywords accordingly.
Artem Abgarian
That's excellent, Jennifer! Best of luck with your long tail keyword optimization.
David
Artem, do long tail keywords impact the Buy Box on Amazon?
Artem Abgarian
Hi David! While long tail keywords may indirectly affect the Buy Box by helping improve overall rankings and relevancy, they are not a direct factor in Buy Box eligibility. The Buy Box is influenced by factors like pricing, seller metrics, fulfillment options, and availability.
David
Thank you for clarifying that, Artem!
Artem Abgarian
You're welcome, David! If you have any more questions, feel free to ask.
Ellie
Artem, can long tail keywords be used effectively on Amazon marketplaces other than Amazon.com?
Artem Abgarian
Hi Ellie! Yes, long tail keywords can be used effectively on various Amazon marketplaces. However, it's important to consider regional language variations and customer search behavior specific to each marketplace. Tailor your long tail keywords accordingly.
Ellie
Thank you, Artem! I'll make sure to adapt my long tail keyword strategy for different Amazon marketplaces.
Artem Abgarian
You're welcome, Ellie! Best of luck with your Amazon marketplace optimization.
Nathan
Artem, can you share any tips on writing attractive product titles using long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Nathan! When writing attractive product titles using long tail keywords, focus on incorporating specific and unique selling points. Make sure the title remains concise, appealing, and informative. Avoid using excessive capitalization and unnecessary keywords.
Nathan
Thank you for the tips, Artem! I'll make sure to create attractive product titles without overusing long tail keywords.
Artem Abgarian
That sounds perfect, Nathan! Best of luck with your product title optimizations.
Sophie
Artem, do long tail keywords have any impact on Amazon's Enhanced Brand Content (EBC)?
Artem Abgarian
Hi Sophie! Long tail keywords themselves do not have a direct impact on Amazon's Enhanced Brand Content (EBC). However, by effectively using relevant long tail keywords, you can create compelling and informative EBC content that attracts and engages customers.
Sophie
Thank you for the clarification, Artem!
Artem Abgarian
You're welcome, Sophie! Let me know if you have any more questions.
Jacob
Artem, can you explain the difference between short tail and long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Jacob! Short tail keywords are broad and generic search terms on Amazon, usually consisting of 1-2 words like 'shoes' or 'toys.' Long tail keywords, on the other hand, are more specific and targeted phrases like 'women's running shoes size 9' or 'educational toys for toddlers.' They tend to have lower search volumes but attract more qualified buyers.
Jacob
Thank you for the explanation, Artem! I now understand the difference between short tail and long tail keywords on Amazon.
Artem Abgarian
You're welcome, Jacob! If you have any more questions, feel free to ask.
Emily
Artem, can you recommend any books or resources to learn more about long tail keywords on Amazon?
Artem Abgarian
Hi Emily! One resource I would recommend is 'The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More' by Chris Anderson. Although it focuses on the broader concept of the long tail in business, it can provide valuable insights that can be applied to long tail keywords on Amazon. Additionally, there are various online courses and blogs dedicated to Amazon SEO and keyword optimization.
Emily
Thank you for the recommendation, Artem! I'll check out 'The Long Tail' and explore online resources for more information on long tail keywords on Amazon.
Artem Abgarian
You're welcome, Emily! I hope you find those resources helpful. If you have any further questions, feel free to ask.

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2023, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport