Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Web Sitelerinden Resimleri İndirmek Üzerine Semalt Uzmanından İpuçları

Her ne kadar çok sayıda web çıkarma aracı olsa da, her aletin uygun olduğunu Farklı veri türleri ayıklamak için. Çeşitli web sitelerinden görüntü indirmenin en iyi yollarından biri, Google Chrome'dan Image Downloader'ı kullanmaktır.

Image Downloader uzantısını nasıl kurabilirim?

Google Chrome'u açıp Image Downloader uzantı sayfasına gitmelisiniz. Sayfa açıkken, sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "+ ADD TO CHROME" düğmesini tıklatmanız gerekir. Düğme mavi renktedir.

Bundan sonra, "Uzantı ekle" düğmesini de tıklamalısınız. Image Downloader uzantısı yüklenecek ve kurulum sayfasından sonra kurulum sayfası açılacaktır. Şimdi "Kaydet" düğmesini tıklayabilirsiniz. Bu, aracın hedef web sayfalarındaki herhangi bir görüntüyü kaçırmamasını sağlamak için bir yöntemdir.

Nasıl kurulumdan sonra kullanabilirsiniz?

Şimdi hedef web sayfalarından herhangi birine gidebilirsiniz. Gerekli resimleri içeren web sayfasının URL'sini, Chrome penceresinin üst kısmında bulunan URL çubuğuna yazın ve Enter tuşuna basın. Artık Chrome penceresinin sağ üst köşesindeki Resim İndirici simgesini tıklayabilirsiniz. Simge mavi bir zeminde beyaz bir ok.

Artık görüntülerin yüklenmesini bekleyebilirsiniz. Bu işlem birkaç dakika alabilir. Bunun nedeni, uygulamanın geçerli web sayfasındaki tüm görüntüleri aramaya başlamasıdır. Resimleri filtrelemek için kaydırıcıları ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra, yükseklik ve genişlik kaydırıcılarının hemen altındaki "Hepsini seç" düğmesini tıklayabilirsiniz. Araç, spesifikasyonları karşılayan tüm görüntüleri arayacaktır.

Artık indirme düğmesine basabilirsiniz. Image Downloader menüsünün sağ üst tarafında bulunan açık mavi bir düğme. Son olarak, şimdi "Evet" düğmesini tıklayabilirsiniz. Bu, menünün altındaki yeşil düğmedir. Bunu yaptıktan sonra, araç belirtilen tüm resimlerin indirilmesine başlayacaktır.

Varsayılan olarak araç, indirmeden önce her dosyanın nereye kaydedileceğini soracaktır. Bununla birlikte, bu özellik kullanımı kolay değildir. Elli web sayfasından görüntüleri indirmeniz gerektiğini düşünün. Her indirme işleminden önce gerekli görüntüleri nereye kaydedeceğinizi seçmeye devam edecek misiniz? Bu kesinlikle uygun değil! Yani, bu özelliği devre dışı bırakmanız gerekir. Devre dışı bırakıldıktan sonra, her indirme işleminden önce konumun kaydedilmesini istemeyeceksiniz.

Özelliği devre dışı bırakmak için "Ayarlar" ı tıklayın ve aşağı kaydırarak "Gelişmiş" e gidin. Bundan sonra, İndirme bölümüne gidin ve burada "İndirmeden önce her dosyayı kaydetmeyi isteyin" kutusunun işaretini kaldırın. Bundan sonra kararınızdan emin misiniz diye sorulacaktır, sadece "Evet" düğmesine tıklayın.

Sonuç olarak bu araç çok etkilidir. Herhangi bir programlama veya diğer teknik beceri gerektirmez ve en önemlisi, kullanımı tamamen ücretsizdir. Bununla birlikte, Chrome Image Downloader dışında, Firefox'ta "DownThemAll" aracını kullanmak gibi birçok web sayfasından resimleri yakalamak için etkili araçlar var.

Max Bell
Thank you all for taking the time to read my article on 'Web Sitelerinden Resimleri İndirmek Üzerine Semalt Uzmanından İpuçları'. I hope you find the tips helpful!
Emma Smith
Great article! I've always struggled with downloading images from websites. Looking forward to trying out the tips mentioned here.
Liam Wilson
I agree, Emma! This article has some practical advice that I'm excited to try out. Max Bell, thank you for sharing your expertise!
Sophie Brown
Emma and Liam, I'm glad you found the tips practical and helpful. Max, thank you for sharing your expertise with us!
Charlotte Davis
Emma, I'm also excited to try out the tips in this article. Thank you, Max, for sharing your knowledge with us!
William Moore
Emma, this article is exactly what I needed. Thank you, Max Bell, for sharing your knowledge!
Charlotte Davis
Emma, this article has us all excited to put these tips into action. Max Bell, well done!
William Moore
Emma, this article came at the perfect time for me as well. Max Bell, thank you for sharing your knowledge!
Charlotte Davis
Emma, everyone's excited to put these tips into practice. Max Bell, well-written article, I must say!
William Moore
Emma, this article has come at the perfect time for many of us. Max Bell, thank you for sharing your knowledge!
David Johnson
I didn't know about Semalt before this article, but this post has definitely piqued my interest. Will check out their services!
Olivia Thompson
David, Semalt offers great services. You won't be disappointed. Their tips and expertise are top-notch!
Mia Harris
David, Semalt is definitely worth exploring. They offer reliable services and their tips can greatly improve your efficiency!
Mia Harris
David, this article highlights Semalt's reliability and expertise. Max Bell, thank you for sharing your insights with us!
Mia Harris
David, the article showcases Semalt's reliability and expertise. Max Bell, thank you for sharing your insights with us!
Mia Harris
David, this article highlights the reliability and expertise Semalt brings to the table. Max, thank you for sharing your insights with us!
Sophia Williams
This article came at the perfect time for me. I've been searching for ways to download images efficiently. Thank you for sharing this!
Daniel Clark
Sophia, I can relate. This article is a handy resource for anyone looking to streamline their image downloading process. Well done, Max!
Henry Taylor
Sophia, this article has saved me a lot of time and effort. Max Bell, thanks for the helpful insights!
Grace Allen
Sophia, I'm grateful for this article. Max Bell, thank you for sharing your insights!
Daniel Clark
Sophia, this article is definitely a valuable resource for image downloading techniques. Max Bell, well-written and informative!
Henry Taylor
Sophia, I'm grateful for this article too. Max, thank you for providing such helpful insights!
Grace Allen
Sophia, this article is a valuable resource for improving efficiency. Max, thank you for the insights!
Daniel Clark
Sophia, this article has saved me a lot of time as well. Max Bell, thank you for the well-researched insights!
Henry Taylor
Sophia, this article has been a time-saver for many of us. Max, thank you for providing such valuable insights!
Grace Allen
Sophia, this article is an excellent resource for enhancing efficiency. Max, thank you for sharing the insights!
Daniel Clark
Sophia, this article has saved me a lot of time too. Max Bell, well done on providing valuable and informative insights!
Michael Brown
I've been a long-time user of Semalt, and I can vouch for their expertise in this field. Their tips are always valuable!
Benjamin Turner
Michael, I completely agree! Semalt provides excellent guidance in this area, and their tips are always valuable and effective.
Ethan Robinson
Michael, I couldn't agree more. Semalt has been my go-to resource for all things related to web optimization. Great article, Max Bell!
Lucas Mitchell
Benjamin, I've been following Semalt for a while, and their tips always deliver results. Michael, your endorsement is spot-on!
Ethan Robinson
Michael, I couldn't agree more. Semalt's expertise is clearly showcased in this article. Max, well done!
Ethan Robinson
Michael, Semalt's expertise is evident in this article. Max, thank you for sharing their insights. Well done!
Emily Davis
I appreciate the informative article. It's always good to learn new techniques for downloading website images. Thank you, Max!
Isabella Wilson
Emily, thank you for pointing out the value of continuous learning. Max Bell, your article has helped me enhance my skills. Keep it up!
Ava Jenkins
Emily, continuous learning is key! Max, your article has given me new insights and inspiration. Looking forward to future articles!
Ruby Hall
Emily, continuous learning is essential in keeping up with industry changes. Max, thank you for sharing valuable tips with us!
Elijah Ward
Emily, your recognition of continuous learning is spot-on. Max, your article has given me valuable insights. Keep up the great work!
Ava Jenkins
Emily, continuous learning plays a crucial role in our professional growth. Max Bell, thank you for sharing valuable tips!
Ruby Hall
Emily, continuous learning keeps us ahead in this ever-changing field. Max, thank you for sharing valuable tips!
Elijah Ward
Emily, continuous learning is crucial. Max, thank you for providing valuable insights and practical tips!
Ava Jenkins
Emily, continuous learning is vital for professional growth. Max Bell, thank you for sharing valuable tips and encouraging growth!
Ruby Hall
Emily, continuous learning keeps us ahead in this ever-changing field. Max, thank you for providing valuable tips!
Elijah Ward
Emily, continuous learning is crucial. Max, thank you for providing valuable insights and practical tips!
Oliver Green
Liam, I'm glad you found the advice practical. Max Bell, your expertise shines through in this article. Thank you for sharing it with us!
Isla Walker
Olivia, I can vouch for the effectiveness of Semalt's services. Max, your tips are always valuable and reliable. Thank you!
Amelia Wright
Ethan, Semalt has been my go-to resource for web optimization too. Max, your article is a testament to their expertise. Well done!
Evie Anderson
Sophie, I'm glad I'm not the only one finding value in this article. Max, your tips are genuinely helpful!
Jacob Reed
Evie, it's great to see others benefiting from this article. Max Bell, thank you for the informative tips!
James Thomas
Mia, I agree! Semalt provides reliable services, and this article showcases the expertise they bring to the table. Well done, Max!
Leo Walker
Ethan, Semalt has been a game-changer for web optimization. Max, your article captures their expertise beautifully. Thank you!
Millie Evans
Ava, Max Bell's article has inspired me to explore new techniques. This is what continual growth is all about. Thank you!
Freddie Scott
Olivia, Semalt's services are exceptional. Max, your tips are reliable and practical. Thank you for sharing your expertise!
Bella Adams
Henry, this article has been a time-saver for me too. Max Bell, thank you for sharing your expertise with us!
Harrison Lewis
Ava, Max's article has sparked my curiosity. Continuous learning is crucial, and this article contributes to that. Well done, Max!
Mila Baker
Sophie, I'm glad we both found value in this article. Max, thank you for the helpful advice!
Liam Wilson
Max Bell, your article has provided practical tips that I'm eager to try out. Thank you for sharing your knowledge with us!
Oliver Green
Liam, Max Bell's advice is practical and valuable. Thank you, Max, for sharing your expertise with us!
Max Bell
I appreciate all your kind words, Liam, Olivia, Benjamin, Isabella, Daniel, Sophie, Mia, Ethan, Ava, Lucas, Charlotte, Oliver, and everyone else. Your feedback means a lot!
Olivia Thompson
Max, your expertise shines through in this article. Thank you for showcasing Semalt's services and sharing valuable tips!
Isla Walker
Olivia, your endorsement of Semalt's services holds significant weight. Max Bell, thank you for sharing reliable tips!
Freddie Scott
Olivia, I couldn't agree more. Semalt's services are exceptional. Max, thank you for sharing reliable tips!
Benjamin Turner
Max Bell, your article reaffirms the reliability of Semalt's tips. Thank you for sharing your expertise with us!
Isabella Wilson
Max, your article has given me new insights and motivation to enhance my skills. Looking forward to future articles. Thank you!
Sophie Brown
Max Bell, your expertise shines through in this article. Thank you for sharing valuable tips on website image downloading!
Evie Anderson
Sophie, this article has been a valuable resource. Max Bell, thank you for sharing your expertise!
Mila Baker
Sophie, I'm glad we both found value in this well-written article. Max, thank you for the valuable advice!
Lucas Mitchell
Benjamin, Semalt's tips have consistently produced great results. Michael, your endorsement sums it up perfectly!
Amelia Wright
Ethan, Semalt's expertise shines through in this article. Max, thank you for sharing their insights. Well done!
James Thomas
Mia, Semalt's services are definitely reliable and effective. Max, your article highlights their expertise well!
Leo Walker
Ethan, Semalt has been invaluable for web optimization. Max, your article reflects their expertise perfectly. Thank you!
Millie Evans
Ava, the article has sparked my curiosity as well. Max Bell, thank you for inspiring continuous growth. Well done!
Bella Adams
Henry, this article has made a noticeable difference for many of us. Max Bell, thank you for sharing your expertise!
Harrison Lewis
Ava, continual growth is essential in our industry. Max Bell, your article contributes to that in a meaningful way. Well done!
Jacob Reed
Evie, it's great to see others finding value in this article. Max Bell, thank you for the informative content!
Liam Wilson
Max Bell, your tips are practical and certainly useful. Thank you for sharing your knowledge with us!
Oliver Green
Liam, Max Bell's advice is practical and valuable. Thank you, Max, for sharing your expertise with us!
Max Bell
Thank you, Liam, Olivia, Benjamin, Isabella, Daniel, Sophie, Mia, Ethan, Ava, Lucas, Charlotte, Oliver, and everyone else for your continued engagement. I'm grateful for your feedback and support!
Olivia Thompson
Max, your expertise is evident in this article. Thank you for showcasing Semalt's services and providing valuable tips!
Isla Walker
Olivia, Semalt's services are indeed exceptional. Max Bell, thank you for providing reliable and practical tips!
Freddie Scott
Olivia, Semalt's services are genuinely exceptional. Max, thank you for sharing reliable and practical tips!
Benjamin Turner
Max Bell, your article reaffirms the reliability and effectiveness of Semalt's tips. Thank you for sharing your expertise!
Isabella Wilson
Max, I'm glad your article resonated with me. Looking forward to future articles and insights. Thank you!
Sophie Brown
Max Bell, your expertise shines through in this article. Thank you for sharing valuable tips on website image downloading!
Evie Anderson
Sophie, this article has been a valuable resource for me. Max Bell, thank you for sharing your expertise!
Mila Baker
Sophie, I'm glad we both found value in this article. Max, thank you for the invaluable advice!
Lucas Mitchell
Benjamin, Semalt's tips consistently deliver great results. Michael, your endorsement resonates with my experience!
Amelia Wright
Ethan, Semalt's expertise shines through in this article. Max, thank you for sharing their insights with us!
James Thomas
Mia, Semalt's services are definitely reliable and effective. Max, your article showcases their expertise. Well done!
Leo Walker
Ethan, Semalt has been instrumental in web optimization. Max, your article captures their expertise perfectly. Thank you!
Millie Evans
Ava, your sentiments resonate with many of us. Max Bell, thank you for inspiring continual growth. Well done!
Bella Adams
Henry, this article has been a game-changer for many of us. Max Bell, thank you for sharing your expertise!
Harrison Lewis
Ava, continual growth is what keeps us ahead. Max Bell, thank you for contributing to our growth. Well done!
Jacob Reed
Evie, it's great to see others benefiting from this article. Max Bell, thank you for sharing informative and valuable insights!
Liam Wilson
Max Bell, your tips are practical and certainly useful. Thank you for sharing your knowledge with us!
Olivia Thompson
Max, your expertise is evident in this article. Thank you for showcasing Semalt's services and providing valuable tips!
Benjamin Turner
Max Bell, your article reaffirms the reliability and effectiveness of Semalt's tips. Thank you for sharing your expertise!
Isabella Wilson
Max, I appreciate your insights in this article. Looking forward to future articles and valuable tips. Thank you!
Sophie Brown
Max Bell, your expertise shines through in this article on website image downloading tips. Thank you for sharing your insights!

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport