Login or register

Chính sách hoàn lại tiền

Semalt LP (Số công ty SL034312), Suite 4023 Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD.

Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hoàn lại toàn bộ chi phí mua hàng của bạn. Vui lòng gửi yêu cầu tương ứng đến người quản lý cá nhân của bạn.

Để gửi yêu cầu, bạn cần nêu rõ thông tin thanh toán của mình: tên, id giao dịch, v.v. và giải thích ngắn gọn lý do bạn được hoàn tiền.

Bạn có thể gửi yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng của bạn.

Khoản tiền hoàn lại thường được phát hành trong vòng 7 ngày sau khi yêu cầu của bạn được gửi.

 

Contacts

Ivana Fedorova 29a,
Kyiv, Ukraine.
© 2013 - 2021, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

+16468937756

Telegram

Semaltsupport