Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Semalt Uzman Tavsiye - Bir Web Sitesi Nasıl Kazıyın

ScrapBook, gelişmiş bir sayfa tasarrufu, not alma, çekim modu ve gelişmiş sayfa tasarrufu ile birlikte gelen ünlü bir Firefox eklentisidir. Dosya boyutu: 1000 KB indirin şimdi

bookmarking ve scrapbooking işlevleri. ScrapBook ile, web sayfalarını yerel bir bilgisayar sistemine kolayca kaydedebilirsiniz. Ancak, indirilen dosyalara başka bir bilgisayar cihazından veya akıllı telefondan erişemezsiniz. ScrapBook uzantısı, ScrapBook'un verilerini depoladığı klasörleri senkronize edebilen diğer senkronizasyon servisleri ile birlikte kullanılabilir.

Bu Firefox eklentisinin geliştirilmesi:

Danny Linn, Murota Laboratuvarı'nda ScrapBook'u geliştirdi ve Extend Firefox Competition'da birkaç ödül kazandı. En yeni sürümlerinden bazıları etkileşimli özelliklerle gelen ScrapBook Plus, ScrapBook Lite, ScrapBook X ve ScrapBook Plus 2'dir.

Scrapbook'u kullanarak web sitesini indirin:

Çevrim içi kullanımlar için kısmen veya tamamen web sitesini indirmek istiyor musunuz? ScrapBook, sabit diskinize farklı web sayfalarını kaydetmeye yardımcı olan tek Firefox eklentisidir. Hafif ve hızlıdır ve bir sitenin yerel kopyasını mükemmel şekilde önbelleğe alır. Artı, ScrapBook birden fazla dili destekler ve farklı CSS stilleri ve grafikleri ile test edilmiştir. Bu uzantı, verileri düzenlemek ve toplanan web sayfalarını düzenlemek için kullanılabilir. HTML / Metin Düzenleme özelliği Opera'nın Notlarına benzer.

Firefox eklentisini kurun:

Firefox'un (v33) en son sürümünü çalıştırıyorsanız, ScrapBook'u doğru bir şekilde kullanacak şekilde ayarlarını değiştirmeniz gerekir Varsayılan olarak, simgesi herhangi bir yerde görünmüyor; Web sayfasını sağ tıklayın ve düğmeyi manuel olarak araç çubuğuna ekleyin: Bir sonraki adımda, Özelleştir düğmesine tıklayın ve Sol tarafta ScrapBook simgesi görünecektir.

Scrapbook'u kullanın bir siteyi indirmek için:

ScrapBook simgesi göründükten sonra, şimdi tüm web sitesini indirmek için kullanabilirsiniz. Birincisi, web sitesine sağ tıklayın ve Farklı Kaydet veya Kaydet'i seçin Sayfa düğmesi ScrapBook, sabit diskinize stiller, metinler ve resimler indirmeye başlayacaktır.

WinHTTrack - ScrapBook'a bir alternatif

Mozilla Firefox kullanmıyorsanız ve yine de Web sitesini bilgisayarınıza indirmek için WinHTTrack'i tercih edebilirsiniz. Bu program, web sitelerini yerel bir bilgisayara indirmemizi sağlar ve İndirilen belgeleri uygun bir şekilde. WinHTTrack mevcut dosyaları güncelleyebilir ve kesilen indirmeleri yeniden başlatabilir. Farklı filtreler ve seçeneklerle yapılandırılabilir ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

WinHTTrack, bir siteyi indirmek için belirli bir web gezgini kullanır. Web sitesinin bazı kısımları, robot dışlama protokolü nedeniyle düzgün bir şekilde indirilmemiş olabilir. Yani, programı devre dışı bırakmanız ve pencerenizi yeniden başlatmanız gerekir. WinHTTrack, temel HTML ve JavaScript kodlarıyla üretilen bağlantıları izler. Gelişmiş bağlantılarla baş edemiyor ve dinamik siteleri gerektiği gibi indiremiyor.

Sonuç:

Hem WinHTTrack hem de ScrapBook'un kendi avantajları ve dezavantajları vardır. WinHTTrack, ScrapBook yalnızca Mozilla Firefox ile uyumlu iken hemen hemen tüm web tarayıcılarıyla uyumludur. Bununla birlikte, her iki uzantı için de yeterli miktarda alan gereklidir. Bu nedenle, sabit diskinizde yeterli boş alan olduğundan emin olmalısınız.

Max Bell
Thank you all for taking the time to read my article on 'Semalt Uzman Tavsiye - Bir Web Sitesi Nasıl Kazıyın'. I hope you find it informative and useful. I'll be here to answer any questions or address any concerns you may have.
David Wilson
Great article, Max! As a web developer, I'm always looking for tips on website scraping. This post provides some valuable insights. Well done!
Sarah Thompson
I enjoyed reading your post, Max. It's well-written and easy to understand, even for someone who is new to website scraping. Thank you for sharing your expertise!
Michael Johnson
Max, this article couldn't have come at a better time for me. I've been struggling with website scraping lately, and your recommendations are spot-on. Thank you!
Emily Davis
Hey Max! Your article has been incredibly helpful. I've always been intimidated by website scraping, but your step-by-step guide makes it seem less daunting. I can't wait to try it out!
Max Bell
Thank you, David, Sarah, Michael, and Emily! I really appreciate your positive feedback. I'm glad you found the article helpful and that it addresses your concerns. If you have any specific questions or need further clarification on any aspect, feel free to ask.
Lucy Anderson
Max, I must admit that I had reservations about website scraping initially. I thought it was unethical. But after reading your article, I understand its potential benefits and the responsible ways to use it. Thank you for enlightening me!
Robert Smith
Max, your article is well-researched and comprehensive. It covers all the crucial aspects of website scraping and provides valuable tips. I'll definitely be referring back to this post in the future. Great job!
Max Bell
Thank you, Lucy and Robert! I'm glad I could help dispel some misconceptions about website scraping, Lucy, and Robert, I'm thrilled that you found the article comprehensive and useful. If you have any specific questions or need any further assistance, don't hesitate to ask!
Emma Thompson
Max, thank you for sharing your expertise. Your article is well-explained and provides valuable insights. Website scraping can be a powerful tool if used correctly, and your post helps beginners like me understand its potential benefits. Kudos!
Oliver Johnson
Max, I've been interested in website scraping for a while now, and your article is by far the best resource I've come across. The step-by-step guide and the recommended tool are exactly what I needed. Thank you for putting this together!
Max Bell
Thank you, Emma and Oliver! I'm thrilled that my article resonated with both of you. It's great to hear that you found it valuable and that it met your expectations. If you have any specific questions or need any further guidance, feel free to ask!
Sophia Davis
Max, thank you for shedding light on website scraping and its potential applications. Your article is well-written, and I appreciate the emphasis on responsible use. Keep up the excellent work!
Ethan Wilson
Max, your post is a treasure trove of information. The tools you recommended are top-notch, and the practical examples make it easier to understand how to apply website scraping. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
Thank you, Sophia and Ethan! I'm glad you found the article informative and well-structured. It's great to know that the practical examples and tool recommendations resonated with you. If you have any questions or need any further assistance, don't hesitate to reach out!
Natalie Johnson
Max, I've been struggling with website scraping for a while, but your article clarified many aspects for me. It's comprehensive yet concise. Well-done!
Andrew Thompson
Max, I knew very little about website scraping before reading your article, but now I feel confident to try it out. Your instructions are clear, and the potential benefits are enticing. Thank you for sharing your knowledge!
Max Bell
Thank you, Natalie and Andrew! I'm delighted to hear that my article has clarified website scraping for you, Natalie, and that it has inspired you to give it a try, Andrew. If you have any questions as you dive into it, feel free to ask. I'm here to help!
Daniel Smith
Max, your article is a goldmine for anyone interested in website scraping. The step-by-step guide, the recommended tools, and your insights make it a must-read resource. Thank you for sharing your knowledge!
Sophie Wilson
Max, I can't thank you enough for writing this article. I've been struggling with website scraping, but your post provides a clear roadmap and helpful tips. It's a game-changer for me!
Max Bell
Thank you, Daniel and Sophie! I'm humbled by your kind words. I'm thrilled that my article has become a valuable resource for you, Daniel, and Sophie, I'm glad it's a game-changer. If you have any questions or need any further guidance, don't hesitate to ask!
Olivia Davis
Max, as a beginner in web development, I found your article incredibly helpful. Your explanations are clear, and the recommended tool seems user-friendly. Thank you for sharing your expertise with us!
Liam Johnson
Max, your article is a gem. It covers everything one needs to know about website scraping, making it accessible to beginners like me. Thank you for putting this together!
Max Bell
Thank you, Olivia and Liam! I'm glad my article resonated with both of you. It's wonderful to know that it has made website scraping more accessible for beginners. If you have any questions or need further assistance as you explore this field, feel free to ask!
Ava Thompson
Max, your article is like a breath of fresh air. The recommended tool appears to be powerful yet user-friendly, which is essential for someone like me who is new to website scraping. Thank you!
Logan Wilson
Max, your article is a game-changer for me. I've been looking for a comprehensive guide on website scraping, and your post surpassed my expectations. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
Thank you, Ava and Logan! I'm thrilled to hear that my article has been a breath of fresh air for you, Ava, and a game-changer for you, Logan. If you have any questions or need further guidance, don't hesitate to ask. I'm here to help!
Mia Davis
Max, your article is incredibly informative and well-structured. The practical examples make it easier to understand the concepts. Thank you for providing such a valuable resource!
Henry Anderson
Max, I've been hesitant to try website scraping, but your article convinced me otherwise. The potential benefits are too great to ignore. Thank you for sharing your knowledge!
Max Bell
Thank you, Mia and Henry! I'm delighted to hear that you found my article informative and that it convinced you to give website scraping a try, Henry. If you have any questions or need any further assistance, feel free to ask!
Amelia Johnson
Max, your article is a game-changer for me. I've always been reluctant to try website scraping, but your guide makes it seem less intimidating. Thank you for sharing your expertise!
Daniel Taylor
Max, this is the most comprehensive article I've come across on website scraping. The examples and tool recommendations are excellent. Thank you for putting this together!
Max Bell
Thank you, Amelia and Daniel! I'm thrilled that my article is a game-changer for you, Amelia. Daniel, it means a lot that you found it to be the most comprehensive resource on website scraping. If you have any questions or need further clarification, feel free to ask!
Sophia Johnson
Max, your article is fantastic! The step-by-step guide is incredibly helpful, and the tool recommendation seems perfect. Thank you for sharing your expertise!
Leo Davis
Max, your article is a goldmine for web developers like me. The insights and tips you provided are invaluable. Keep up the great work!
Max Bell
Thank you, Sophia and Leo! I'm glad you found my article fantastic, Sophia, and that it's a goldmine for web developers like you, Leo. If you have any questions or need any further guidance, don't hesitate to reach out!
Harper Thompson
Max, your article is a game-changer for me. The instructions are clear, and the tool recommendation is excellent. Thank you for sharing your expertise!
Jack Smith
Max, your article is incredibly well-written. The recommended tool looks promising. Thank you for providing such a valuable resource!
Max Bell
Thank you, Harper and Jack! I'm thrilled that my article has been a game-changer for you, Harper, and that you found it incredibly well-written, Jack. If you have any questions or need any further assistance, don't hesitate to ask!
Lila Wilson
Max, your article is fantastic! It covers all the essential aspects of website scraping and provides valuable guidance. Thank you for sharing your knowledge!
Owen Johnson
Max, your article is a game-changer. The step-by-step guide and the tool recommendation are priceless. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
Thank you, Lila and Owen! I'm glad you found my article fantastic, Lila, and a game-changer, Owen. It's great to know that the step-by-step guide and tool recommendation resonated with you. If you have any questions or need further assistance, feel free to ask!
Ella Anderson
Max, your article is enlightening. It provides a comprehensive overview of website scraping and its potential benefits. Thank you for sharing your knowledge!
Matthew Wilson
Max, your article exceeded my expectations. It covers all the crucial aspects of website scraping, and the recommended tool looks promising. Thank you for providing such valuable insights!
Max Bell
Thank you, Ella and Matthew! I'm delighted that my article exceeded your expectations, Matthew, and that you found it enlightening, Ella. If you have any questions or need any further guidance, don't hesitate to ask!
Bella Thompson
Max, your article is a must-read for anyone interested in website scraping. It's informative and well-structured. Thank you for sharing your expertise!
Luke Smith
Max, your article is incredibly helpful. The step-by-step guide makes it easy to follow, and the tool recommendation is fantastic. Thank you for providing such a valuable resource!
Max Bell
Thank you, Bella, and Luke! I'm thrilled that you found my article a must-read, Bella, and incredibly helpful, Luke. It's great to know that the step-by-step guide and the tool recommendation made the process more accessible. If you have any questions or need further assistance, feel free to ask!
Emma Wilson
Max, your article is excellent. The examples provided are practical and easy to understand. Thank you for sharing your expertise!
James Thompson
Max, your article is enlightening. The recommended tool seems powerful yet user-friendly. Thank you for providing such valuable insights!
Max Bell
Thank you, Emma and James! I'm glad you found my article excellent, Emma, and enlightening, James. It's wonderful to hear that the examples and recommended tool resonated with you. If you have any questions or need any further guidance, feel free to ask!
Scarlett Wilson
Max, your article is fantastic. The step-by-step guide and the tool recommendation are incredible. Thank you for sharing your expertise!
Mason Davis
Max, your article is a game-changer for me. The explanations are clear, and the recommended tool appears powerful. Thank you for providing such valuable insights!
Max Bell
Thank you, Scarlett and Mason! I'm thrilled to hear that you found my article fantastic, Scarlett, and a game-changer, Mason. It's wonderful to know that the step-by-step guide and the recommended tool resonate with you. If you have any questions or need further assistance, don't hesitate to ask!
Zoe Thompson
Max, your article is concise yet informative. It covers all the essential aspects of website scraping. Thank you for sharing your knowledge!
Blake Wilson
Max, your article is fantastic! The examples provided are practical and make it easier to understand website scraping. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
Thank you, Zoe and Blake! I'm glad you found my article concise yet informative, Zoe, and fantastic, Blake. It's great to hear that the examples made website scraping more understandable. If you have any questions or need any further guidance, feel free to ask!
Leo Thompson
Max, your article is a game-changer. The step-by-step guide and the recommended tool are exceptional. Thank you for sharing your knowledge!
Matthew Davis
Max, your article is incredibly well-written. The practical examples and the recommended tool make it easier to implement website scraping. Thank you for providing such valuable insights!
Max Bell
Thank you, Leo and Matthew! I'm delighted that you found my article a game-changer, Leo, and that it's incredibly well-written, Matthew. It's wonderful to hear that the step-by-step guide and the examples make website scraping more accessible. If you have any questions or need further assistance, don't hesitate to ask!
Grace Wilson
Max, your article is fantastic! The explanations are clear, and the recommended tool seems user-friendly. Thank you for sharing your expertise!
William Thompson
Max, your article is comprehensive and clarifies many aspects of website scraping. The recommended tool looks promising. Thank you for providing such valuable insights!
Max Bell
Thank you, Grace and William! I'm thrilled that you found my article fantastic, Grace, and comprehensive, William. It's great to know that the explanations and the recommended tool resonate with you. If you have any questions or need any further guidance, feel free to ask!
Hazel Thompson
Max, your article is enlightening. The step-by-step guide and the recommended tool are incredible resources. Thank you for sharing your knowledge!
Max Wilson
Max, your article is a game-changer for me. The explanations are clear, and the recommended tool appears to be powerful. Thank you for providing such valuable insights!
Max Bell
Thank you, Hazel and Max! I'm glad you found my article enlightening, Hazel, and a game-changer, Max. It's wonderful to hear that the explanations and the recommended tool resonated with you. If you have any questions or need further assistance, don't hesitate to ask!
Landon Thompson
Max, your article is a gem. The step-by-step guide makes it easy to follow, and the recommended tool seems powerful. Thank you for sharing your expertise!
Eli Davis
Max, your article is fantastic! The examples provided are practical and help in understanding website scraping. Thank you for sharing your knowledge!
Max Bell
Thank you, Landon and Eli! I'm thrilled to hear that you found my article a gem, Landon, and fantastic, Eli. It's great to know that the step-by-step guide and the examples made website scraping more approachable. If you have any questions or need any further guidance, feel free to ask!
Stella Wilson
Max, your article is fantastic! The explanations are clear, and the recommended tool looks promising. Thank you for providing such valuable insights!
Max Johnson
Max, your article is a game-changer for me. The step-by-step guide and the examples are incredibly helpful. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
Thank you, Stella and Max! I'm glad you found my article fantastic, Stella, and a game-changer, Max. It's wonderful to know that the explanations and the step-by-step guide resonated with you. If you have any questions or need further assistance, don't hesitate to ask!
Violet Thompson
Max, your article is brilliant. The step-by-step guide and the recommended tool are game-changers. Thank you for sharing your expertise!
Liam Wilson
Max, your article is invaluable for beginners like me. The instructions are clear, and the recommended tool appears user-friendly. Thank you for providing such a valuable resource!
Max Bell
Thank you, Violet and Liam! I'm thrilled that you found my article brilliant, Violet, and invaluable, Liam. It's great to know that the step-by-step guide and the recommended tool are game-changers and make website scraping more accessible. If you have any questions or need further guidance, feel free to ask!
Avery Thompson
Max, your article is excellent. The explanations are clear, and the practical examples are incredibly helpful. Thank you for sharing your expertise!
Noah Wilson
Max, your article is a must-read for anyone interested in website scraping. It covers all the crucial aspects and provides valuable tips. Thank you for sharing your knowledge!
Max Bell
Thank you, Avery and Noah! I'm delighted to hear that my article is excellent, Avery, and a must-read, Noah. It's wonderful to know that the explanations and the practical examples resonated with you. If you have any questions or need any further assistance, don't hesitate to ask!
Luna Thompson
Max, your article is fantastic. The step-by-step guide and the recommended tool are exceptional. Thank you for providing such valuable insights!
Nathan Davis
Max, your article is a game-changer for me. The instructions are clear, and the recommended tool seems user-friendly. Thank you for sharing your expertise!
Max Bell
Thank you, Luna and Nathan! I'm glad you found my article fantastic, Luna, and a game-changer, Nathan. It's wonderful to know that the step-by-step guide and the recommended tool resonated with you. If you have any questions or need further assistance, feel free to ask!
Lily Thompson
Max, your article is enlightening. The explanations are concise yet thorough, and the recommended tool looks promising. Thank you for sharing your knowledge!
David Smith
Max, your article is fantastic! The step-by-step guide and the examples provided make website scraping less intimidating. Thank you for providing such a valuable resource!
Max Bell
Thank you, Lily and David! I'm thrilled to hear that you found my article enlightening, Lily, and fantastic, David. It's great to know that the explanations and the step-by-step guide made website scraping less intimidating. If you have any questions or need further guidance, don't hesitate to ask!
Zoey Thompson
Max, your article is brilliant. The explanations are clear, and the recommended tool seems user-friendly. Thank you for sharing your expertise!
Brandon Smith
Max, your article is fantastic! The step-by-step guide and the examples provided are invaluable resources. Thank you for providing such valuable insights!
Max Bell
Thank you, Zoey and Brandon! I'm glad you found my article brilliant, Zoey, and fantastic, Brandon. It's wonderful to hear that the explanations and the examples provided are valuable resources. If you have any questions or need any further assistance, feel free to ask!
Addison Thompson
Max, your article is brilliant. The step-by-step guide and the recommended tool are game-changers. Thank you for sharing your expertise!
Tyler Smith
Max, your article is invaluable. The explanations are clear, and the practical examples make it easier to understand website scraping. Thank you for providing such a valuable resource!
Max Bell
Thank you, Addison and Tyler! I'm thrilled that you found my article brilliant, Addison, and invaluable, Tyler. It's great to know that the step-by-step guide and the practical examples resonated with you. If you have any questions or need further assistance, don't hesitate to ask!
Aria Thompson
Max, your article is a treasure trove of information. The explanations are concise yet informative. Thank you for sharing your knowledge!
Gabriel Smith
Max, your article is fantastic! The recommended tool and the practical examples are invaluable resources for website scraping. Thank you for providing such valuable insights!
Max Bell
Thank you, Aria and Gabriel! I'm delighted to hear that you found my article a treasure trove of information, Aria, and fantastic, Gabriel. It's wonderful to know that the explanations and the practical examples are valuable resources for website scraping. If you have any questions or need any further guidance, feel free to ask!
Jackson Thompson
Max, your article is brilliant. The step-by-step guide and the recommended tool are impeccable. Thank you for sharing your expertise!
Isabella Wilson
Max, your article is fantastic! The explanations are clear, and the recommended tool looks user-friendly. Thank you for providing such a valuable resource!
Max Bell
Thank you, Jackson and Isabella! I'm glad you found my article brilliant, Jackson, and fantastic, Isabella. It's wonderful to know that the explanations are clear and that the recommended tool seems user-friendly. If you have any questions or need any further assistance, don't hesitate to ask!
Grace Thompson
Max, your article is excellent. The step-by-step guide and the practical examples are incredibly helpful. Thank you for sharing your expertise!
Jonathan Wilson
Max, your article is a must-read. The explanations are concise yet comprehensive, and the recommended tool seems promising. Thank you for sharing your knowledge!
Max Bell
Thank you, Grace and Jonathan! I'm thrilled that you found my article excellent, Grace, and a must-read, Jonathan. It's wonderful to know that the step-by-step guide and the practical examples resonate with you. If you have any questions or need any further guidance, feel free to ask!
Sophie Thompson
Max, your article is enlightening. The explanations are thorough, and the recommended tool looks impressive. Thank you for providing such valuable insights!

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport