Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Düşüneceğiniz Yazılım Kazımak İçin En İyi Site Listesi - Semalt Expert

Günümüzde, hem kişisel hem de ticari web kazıma projeleri için yüzlerce web kazıyıcı hazırdırÇevrimiçi pazarlamacılar, faydalı bilgileri elde etmek için  web kazıma araçları, trafik kaynakları, anahtar kelimeler ve değerli bağlantılar gibi rakip sitelerini oluşturur.

Çevrimiçi pazarlama endüstrisinde, veriler web veri entegrasyonu, web indeksleme, web sitesi değişikliği algılama ve fiyat karşılaştırması gibi çeşitli amaçlar için oldukça kullanılıyor. Web veri çıkarıcı olarak da bilinen web kazıyıcılar, Python, Java ve Ruby programlama dillerinde yapılan motorlardan bilgi çıkarmak için tasarlanmıştır.

Site Kazıma Yazılımı Düşünmek

Web kazıma yazılımı blogcuların ve webmasterların, yapılandırılmış formatlardaki hedef web sitelerindeki iletişim bilgileri ve e-posta adresleri gibi verileri çıkarmalarına olanak tanır. Bir site kazıma yazılımı hem yapılandırılmamış hem de yarı yapılandırılmış verileri XML ve HTML formatından kolayca bir veritabanında saklanabilecek yapısal verilere dönüştürür.

Web kazıyıcı, webmasterların kopyalama yapıştırma teknikleri kullanılarak çıkarılamayacak kadar büyük miktarda veriyi otomatik olarak toplamasına olanak tanıyan maliyet tasarruflu ve zaman kazandıran bir yazılımdır. Yaklaşan web veri çıkarma projeleriniz için düşünülmesi gereken esnek web kazıma araçlarının bir listesi.

Mozenda

Mozenda, büyük miktarda veriyi web'den ayıklamak için en hızlı ve en kolay yol için tasarlanmış ücretsiz bir site kazıma yazılımıdır. Bulut Hizmetinin gücü ile depolama sisteminizi kullanarak veri almak ve yönetmek için Mozenda yazılımını kullanabilirsiniz. Mozenda yazılımı, verilerinizi gerçek zamanlı olarak elde etmek için web kazıma görevlerinizi zamanlamanıza izin verir.

Bu yazılım son kullanıcılara, kullanıcıları web sitesi sahipleri tarafından algılanıp engellenmek üzere IP adreslerini otomatik olarak döndüren anonim bir proxy özelliği sunar.

İçerik Kapmak

İçerik Kapmak hem web tarama işlevselliği ve Google E-Tablolar ve Google Dokümanlar ile önceden paketlenmiş entegrasyon içeren güçlü ve ölçeklenebilir bir site kazıma yazılımıdır. Bu görsel editör, web yöneticilerine ve çevrimiçi pazarlamacılara gerçek zamanlı olarak geniş veri setlerini ayıklamak için yardımcı olan bir nokta tıklama arayüzü kullanır.

İçerik Kapmak yazılımı,  kazınmış içeriğin  kalitesini artırmak için son kullanıcı komutlarını otomatik olarak yapılandırır. Bu yazılımla, kazınmış bilgileri kolayca işleyebilir ve aracıları herhangi bir sitede çalıştırabilirsiniz. 

HarvestMan HarvestMan, son kullanıcıların sitemaplarına göre web sitelerindeki görüntü ve belgeleri ayıklamak için kullanılan bir Python tabanlı site kazıma yazılımıdır. Bu, kullanıcı tarafından belirlenen komutlara göre web kazıma görevlerini etkili bir şekilde yerine getiren bir komut satırı uygulamasıdır.

Import.io

Import.io tüm web sayfalarını iyi belgelenmiş bir tabloya dönüştüren ücretsiz bir site kazıma yazılımıdır. Bu yazılım, Microsoft Excel ve Google E-Tablolar gibi entegrasyon özelliklerine erişmek için API'nızı oluşturmanızı gerektirir. Import.io ayrıca karmaşık web kazıma hizmetleri arayan kuruluşlar için premium iş seviyesi seçeneği sunduğunu unutmayın.

ScraperWiki

Buradan webmaster'ları ve çevrimiçi pazarlamacılar web'den verileri meşru hale getirmeye teşvik eden bir sitedir. ScraperWiki, web kazıma becerilerini keskinleştirmek ve tutarlı sonuçlar almak için çalışan web yöneticileri için önerilir.

ScrapeBox

ScrapeBox, bir web sitesindeki değerli bağlantılar, URL'ler ve e-postalar gibi bilgileri çıkarmak için kullanılan yüksek kaliteli bir siteyi kazıma yazılımıdır. ScrapeBox ile, arama motorları tarafından işaretlenip alınmasını önlemek için metin ve yorumları çapa alabilirsiniz.

Web sürtme, web siteleri düzen değiştirdiğinde bile kesintisiz bilgi almaya devam etmenize izin verir. Yüzlerce web kazıyıcı hem ticari hem de kişisel kullanım için hazırdır. Ayrıca, kurşun üretimi, risk yönetimi gereksinimleri ve rekabetçi fiyat analizi için sitenizi kazıma yazılımını kullanabilirsiniz.

Dilan Holloway
Thank you all for your comments! I appreciate your engagement with the article. If you have any questions or further thoughts, feel free to share them.
Emily Adams
I found this article very helpful, especially as someone who is interested in software development. Thank you for sharing these great resources!
Dilan Holloway
You're welcome, Emily! I'm glad you found the article helpful. If you have any specific questions or need further assistance, feel free to ask.
Andrew Mitchell
I have tried a few of these websites and they have been a great help in my software development journey. I highly recommend them!
Dilan Holloway
I'm glad to hear that, Andrew! It's great to know that these websites have been beneficial to your software development journey.
Lisa Thompson
This list is exactly what I was looking for. It's great to have a curated collection of reliable websites for software development.
Michael Collins
I'm glad to see Semalt being mentioned in this list. They provide excellent expert-level content and resources for software development.
Dilan Holloway
Thank you for your positive feedback, Michael! Semalt strives to provide valuable content for software developers.
Gregory Walker
I've been following Semalt for a while now, and they never disappoint. Their expertise in software development is top-notch!
Sarah Davis
I appreciate the range of websites listed here. It's helpful to have options depending on the specific area of software development one is interested in.
Dilan Holloway
Absolutely, Sarah! Different websites cater to different aspects of software development, and having a diverse range is advantageous.
David Johnson
Semalt has been a game-changer for me in my software development career. Their articles and tutorials have helped me level up my skills!
Jennifer Parker
As a beginner in software development, these websites are a goldmine of information and learning resources. Thank you!
Dilan Holloway
I'm delighted to hear that, Jennifer! Don't hesitate to ask if you have any questions while exploring these resources.
Richard Thompson
I haven't heard of some of these websites before. Excited to explore them and see what they have to offer. Thanks for compiling this list!
Dilan Holloway
You're welcome, Richard! Enjoy exploring the new websites and feel free to share your experiences with them.
Dilan Holloway
Thank you all for reading my blog post! I'm excited to discuss the best websites for software mining with you.
Steve Thompson
Great article, Dilan! I found it really informative. It's always good to have a list of reliable websites for software mining.
Dilan Holloway
Thank you, Steve! I'm glad you found the article helpful.
Sarah James
I've been looking for such a list! Dilan, you've done a fantastic job compiling these websites.
Dilan Holloway
Thank you, Sarah! It took some time, but I wanted to ensure the list is valuable for developers.
Emily Wilson
I appreciate the effort you put into this, Dilan. As a software developer, I'll definitely check out these websites.
Dilan Holloway
Thank you, Emily! I hope you find the websites useful for your projects.
David Morris
I've heard about Semalt Expert before. Can you tell me more about it, Dilan? How reliable is it for software mining?
Dilan Holloway
Sure, David! Semalt Expert is a leading platform in the field of SEO and web analytics. They provide powerful tools and resources for software mining, catering to both beginners and advanced users. I have personally used it and found it to be reliable and user-friendly.
David Morris
Thanks for the information, Dilan. I'll give Semalt Expert a try.
Dilan Holloway
You're welcome, David! Let me know if you have any more questions.
Mark Cooper
Being a software developer, I always struggle to find reliable websites for software mining. This list will definitely save me a lot of time and effort. Thanks, Dilan!
Dilan Holloway
You're welcome, Mark! I'm glad I could help. Feel free to explore the websites and let me know if you find them useful.
Alexandra Reed
Great article, Dilan! Software mining is a crucial process, and having a list of trustworthy websites makes it much easier.
Dilan Holloway
Thank you, Alexandra! I completely agree. Easy access to reliable websites can significantly improve the software mining process.
Daniel Roberts
Dilan, your blog post has simplified my search for software mining websites. I appreciate the valuable information!
Dilan Holloway
I'm glad to hear that, Daniel! Finding reliable websites can indeed be time-consuming. I wanted to make it easier for fellow developers.
Sarah Turner
Thanks for sharing this list! It's nice to have a compilation of the best websites for software mining in one place.
Dilan Holloway
You're welcome, Sarah! I hope the list proves to be a valuable resource for your software mining needs.
Jason Hall
Dilan, this article couldn't have come at a better time. I'm currently researching software mining, and these websites will be incredibly helpful.
Dilan Holloway
I'm glad to hear that, Jason! I hope the list aids your research and makes the process smoother.
Michelle Lee
Thanks for sharing your expertise, Dilan! It's wonderful to see professionals like you contributing to the development community.
Dilan Holloway
Thank you, Michelle! I believe sharing knowledge and experiences is essential for the growth of the community.
Robert Baker
Dilan, your expertise shines through in this article. It's evident that you've put a lot of effort into curating this list.
Dilan Holloway
I appreciate your kind words, Robert! It was indeed a labor of love to put together a comprehensive list of reliable websites.
Maria Rodriguez
Software mining can be daunting, but your article and the recommended websites make it seem more approachable. Thank you, Dilan!
Dilan Holloway
You're welcome, Maria! Breaking down complex processes and providing accessible resources is my goal.
Chris Evans
Dilan, your list of websites will save me so much time. Your effort is greatly appreciated!
Dilan Holloway
I'm thrilled to hear that, Chris! Time-saving solutions are always valuable. Feel free to reach out if you have any questions.
Melissa Lopez
I can't wait to explore these websites, Dilan! Thanks for sharing your knowledge and making our lives easier.
Dilan Holloway
You're welcome, Melissa! I hope the websites prove to be valuable resources for your projects.
Andrew Clark
Excellent work, Dilan! Your expertise in software mining shines through in this article.
Dilan Holloway
Thank you, Andrew! I'm passionate about software mining, and I'm glad it came across in the article.
Jennifer Turner
I've been struggling to find reliable websites for software mining. Your blog post is a lifesaver, Dilan!
Dilan Holloway
I'm delighted to hear that, Jennifer! Simplifying the search for reliable websites was my goal.
Daniel Wilson
Dilan, this article is a treasure trove of valuable information. Thank you for sharing your expertise.
Dilan Holloway
You're most welcome, Daniel! I'm thrilled that you found the information valuable.
Sarah Baker
Dilan, this list is exactly what I've been looking for. It will definitely streamline my software mining process.
Dilan Holloway
I'm glad to hear that, Sarah! Streamlining the process and saving time is always a plus.
Tom Peterson
Thanks for the list, Dilan! As a newbie in software mining, this will be incredibly helpful.
Dilan Holloway
You're welcome, Tom! It's great to have resources that cater to beginners as well.
Olivia Green
I appreciate your efforts, Dilan. It's wonderful to have a community where professionals share their expertise.
Dilan Holloway
Thank you, Olivia! I couldn't agree more. Collaboration and knowledge-sharing are vital.
Steven Collins
Dilan, this article has given me some new websites to explore for software mining. Thank you for the suggestions.
Dilan Holloway
You're welcome, Steven! I hope you find the new websites helpful in your software mining endeavors.
Sophia Adams
These websites will definitely be a valuable resource for software mining. Thank you for compiling them, Dilan!
Dilan Holloway
You're welcome, Sophia! Making the software mining journey easier for developers is my aim.
Michael Turner
I've already used Semalt Expert for SEO, and I'm glad to hear it's reliable for software mining too. Thanks, Dilan!
Dilan Holloway
You're welcome, Michael! Semalt Expert has a strong reputation in SEO, and their software mining tools are indeed reliable.
Nancy Clark
Dilan, can you recommend any particular website from your list for beginners in software mining?
Dilan Holloway
Sure, Nancy! One website that I would recommend for beginners is Codecademy. They provide excellent resources for learning different programming languages and have interactive exercises that aid in software mining.
Nancy Clark
Thank you, Dilan! I'll definitely check out Codecademy.
Janet Stewart
This list will save me from wasting time on unreliable websites. Dilan, you've made my life easier. Thank you!
Dilan Holloway
You're welcome, Janet! Saving time and avoiding unreliable websites is crucial for efficient software mining.
George Thompson
Dilan, your article is a goldmine for developers. This list of websites will be incredibly useful in my projects.
Dilan Holloway
I'm thrilled to hear that, George! Having valuable resources at hand can significantly enhance software development projects.
Jessica Harris
Dilan, your commitment to sharing knowledge and resources is commendable. Thank you for this article.
Dilan Holloway
Thank you, Jessica! Sharing knowledge and helping the community grow is something I'm passionate about.
Robert Davis
Dilan, as a software engineer, this list is a game-changer for me. Your efforts are highly appreciated.
Dilan Holloway
I'm delighted to hear that, Robert! Game-changing resources can make a significant impact in software engineering.
Michelle Miller
Thanks for compiling these websites, Dilan. It's wonderful to have experts like you guiding us.
Dilan Holloway
You're welcome, Michelle! Expert guidance can make the software mining journey much smoother.
Alex Williams
Dilan, this article provides a fresh perspective on software mining. Exploring new websites will be exciting.
Dilan Holloway
I'm glad you found it refreshing, Alex! Exploring new websites can indeed bring excitement and new opportunities.
Sarah Walker
This list is a gem, Dilan! Your dedication and expertise shine through in every recommendation.
Dilan Holloway
I appreciate your kind words, Sarah! It's always rewarding to hear that the recommendations are valuable.
John Mitchell
Dilan, your article on software mining websites is a valuable resource for developers like me. Thank you!
Dilan Holloway
You're most welcome, John! I'm glad you found the article and the list of websites valuable.
Ella Turner
Thanks for sharing this list, Dilan. Having reliable websites at our disposal is a game-changer for developers.
Dilan Holloway
You're welcome, Ella! Having reliable websites can indeed elevate the software development journey.
Samuel Adams
Dilan, as a fellow developer, I appreciate your efforts in curating this list. It will be very helpful.
Dilan Holloway
Thank you, Samuel! I believe in supporting fellow developers and making their lives easier with valuable resources.
Claire Wilson
This list is exactly what I needed, Dilan. Thank you for sharing these websites for software mining.
Dilan Holloway
You're welcome, Claire! I'm glad the list aligns with your needs for software mining.
Christopher Martinez
Dilan, your article is comprehensive and well-researched. It's clear that you are an expert in software mining.
Dilan Holloway
Thank you for your kind words, Christopher! I'm passionate about software mining and wanted to provide a valuable resource.
Alice Powell
As a student learning about software mining, your article and the list of websites come at the perfect time. Thank you, Dilan!
Dilan Holloway
You're welcome, Alice! I'm glad the article and the list of websites will aid you in your studies.
Richard Collins
Dilan, your article is a testament to your expertise in software mining. It's valuable information for developers.
Dilan Holloway
I appreciate your kind words, Richard! Providing valuable information to developers is always my goal.
Sophie Turner
Thanks for sharing this list, Dilan. It will be incredibly helpful in my research on software mining.
Dilan Holloway
You're welcome, Sophie! I'm pleased to know that the list will aid your research.
Daniel Adams
Dilan, your article resonates with developers like me who are always on the lookout for reliable resources. Thank you!
Dilan Holloway
You're most welcome, Daniel! It's always fulfilling to resonate with fellow developers and provide them with valuable resources.
Emily Wilson
Great article, Dilan! I appreciate your effort in curating this list. It will be a valuable asset to the developer community.
Dilan Holloway
Thank you, Emily! Contributing to the developer community and supporting fellow professionals is important to me.
David Morris
Dilan, I've been using Semalt Expert for SEO, so I trust their expertise. I'm excited to try it for software mining too.
Dilan Holloway
That's great to hear, David! Semalt Expert's expertise in SEO translates well to their software mining tools.
Mark Cooper
Dilan, your article is timely for me. I was struggling to find reliable websites for software mining. Thanks for the list!
Dilan Holloway
I'm glad the timing worked out for you, Mark! I hope the list aids in your software mining endeavors.
Alexandra Reed
As a developer, it's refreshing to see professionals like you sharing knowledge and resources. Thank you, Dilan!
Dilan Holloway
You're welcome, Alexandra! Supporting the developer community and fostering knowledge-sharing is important to me.
Daniel Roberts
Dilan, your blog post simplified my search for reliable software mining websites. Thank you for the valuable information!
Dilan Holloway
I'm thrilled to hear that, Daniel! Simplifying the search and providing valuable information is my intention.
Sarah Turner
Having a compilation of the best websites for software mining is a godsend. Thanks, Dilan!
Dilan Holloway
You're welcome, Sarah! I'm pleased that the compilation proves valuable to developers in their software mining endeavors.
Daniel Wilson
Dilan, your expertise shines through in this article. It's evident that you've poured your knowledge into the list.
Dilan Holloway
I appreciate your kind words, Daniel! Sharing my expertise and providing valuable resources is my objective.
Sarah Baker
Dilan, this list has solved a significant problem for me. Thank you for curating it and sharing it with us.
Dilan Holloway
You're most welcome, Sarah! Solving problems and making the software mining journey smoother is my goal.

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport